logo-removebg-preview.png

Superviseeritavad pereterapeudid

Veelika Jõgi, Superviseeritav pereterapeut

Veelika Jõgi

Liisi Kukk, Superviseeritav pereterapeut

Liisi Kukk

Lii Kaudne, Superviseeritav pereterapeut

Lii Kaudne

Irma Vaher, Superviseeritav pereterapeut

Irma Vaher

Kadri Sakala, Superviseeritav pereterapeut

Kadri Sakala

Renee Nahkur, Superviseeritav pereterapeut

Renee Nahkur

Mari Kongi, Superviseeritav pereterapeut

Mari Kongi

Eva Palk, Superviseeritav pereterapeut

Eva Palk

Ольга Игнатовец, superviseeritab pereteapeut

Ольга Игнатовец

Külli Natka, superviseeritav pereteapeut

Külli Natka

Marin Närska, Superviseeritav terapeut

Marin Närska

Auli Andersalu-Targo

Angela Jallakas

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by

Veelika Jõgi

Olen ise kogenud, et inimese jaoks on väga oluline teadmine ja kogemus, et keegi on kõrval toeks – eriti raskel ajal. Keegi, kes kuuleb ja märkab, aga kindlasti ka tõeliselt kuulab. See on olnud minu ajend nii hingehoiu- kui pereteraapiaõpinguteks. Soovin olla inimeste kõrval olemas ja neid kuulata, kui nad seda kõige rohkem vajavad. 2004. aastal lõpetasin hingehoiu eriala, edaspidi olen osalenud täiendkoolitustel. 2018 aastal omistasin hingehoidja 6. taseme kutsetunnistuse. Abielus olen olnud tänaseks 17 aastat ning kogenud selle aja jooksul olukordi, millega toimetulek on olnud keeruline nii mulle kui mu abikaasale. Meie peres kasvab kaks teismelist last: poeg ja tütar. Vajadus uurida, mis mu peres toimub, on minus olnud alati. Uudishimu on aastate jooksul kasvanud. Erinevaid peresid kohates on esile kerkinud küsimused abiellumisest ja lahutamisest: on neid, kes abielluvad ja lahutavad ning on edasi väga kartlikud uue suhte loomisel kui ka neid, kes abielluvad mitu korda. Laste osas küsimused, miks on lapsi, kes kaklevad omavahel ja sealsamas lapsi, kes seda ei tee? Hingehoiutöös ette tulnud küsimused peredele toeks olemise juures on toonud minus esile vajaduse ennast edasi arendada. 2019. aastal asusin õppima pereteraapiat. Minu mõistmine peresüsteemide suhtes on avanenud ja ma mõistan peredes toimuvat paremini – mu silmaring on avardunud ning see on aidanud peresid paremini toetada. Olen leidnud oma peresüsteemile lahendusi, mida olen otsinud ning mul on oskused, et aidata ka teisi lahendusteni jõudmisel. Kui soovid, et aitaksin ka Sind lahendusteni jõudmisel või soovid leida vastuseid küsimustele, mis ootavad vastamist, siis võta minuga ühendust. Nõustamisi saab kokku leppida Põlvas ja Võrus.

Liisi Kukk

Võtan vastu paare ja perekondi, kes soovivad lahendada probleeme, mis on tekkinud suhetes enda jaoks oluliste inimestega. Inimsuhetest olen huvitunud nii kaua, kui mäletan ja seepärast asusin pärast gümnaasiumi õppima Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Magistrikraadi olen omandanud Tallinna Ülikooli loovteraapia erialal ning praegu õpin Kiira Järve Pereteraapia Kooli pereterapeutide II astme pädevuskoolitusel. Olen töötanud laste ja noorukitega üle 7 aasta ja aktiivsemalt perekondadega üle 2 aasta. Olen töötanud pikka aega taastusravi ning rehabilitatsioonimeeskonnas. Oma igapäevases töös olen kokku puutunud väga erinevate laste ja noortega (aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, depressiivsete, sõltuvushäiretega noortega, autismispektri häirega, ärevushäirega ja koolikiusamise probleemidega laste ja noortega). Viimased kaks aastat töötan peamiselt peredega ning kasutan süsteemset lähenemist. Perenõustamise abil on võimalik suurendada peresisest toetust, üksteise mõistmist, parandada pereliikmete toimetulekut, emotsionaalset kontakti või probleemilahendusoskuseid.

Lii Kaudne

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli kasvatusteaduste magistriõppe ning täiendanud ennast põhjalikult teadveloleku, loovteraapiate ning sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste erinevate metoodikate valdkonnas. Üle kümne aasta olen töötanud laste ja noortega ning nende peredega. Olen läbinud pereteraapia kolmeaastase väljaõppe. Mul on rõõm teha tööd, mis mu silmi sära toob ning mind inimesena inspireerib. Töötan superviseeritava pereterapeudina ning teadveloleku ja enesejuhtimisoskuste koolitajana. Oma praktilisest tööst ning omandatud teadmistest inspireerituna olen loonud õppeprogramme nii lasteaialastele, põhikooliõpilastele kui ka peredele. Töös ja igapäevaelus olen kantud mõttest – ei ole olemas probleeme, millel puuduvad lahendused, lihtsalt lahendusega ei ole veel tegeletud või ei ole veel sobiva lahenduseni jõutud. Olen abielus ja minu peres kasvab kaks imelist õpetajat – 9-aastane tütar ja 11-aastane poeg. Abikaasaks ja emaks olemine on andnud mulle kogemuse, et suhetes kasvame läbi elukaare.

 

Irma Vaher

Oma esimese magistrikraadi kaitsesin 2012. aastal Tallinna Ülikoolis eripedagoog-nõustaja erialal. 2015 aastal alustasin magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis lastekaitse-sotsiaalpedagoogika erialal. 2016. aastal alustasin pereterapeudi kolmeaastase väljaõppega Tallinnas ning alates õpingute algusest olen nõustanud peresid pereteraapia teadmistele tuginedes. Töökogemused eripedagoogi, nõustaja ja lastekaitsetööajana on rikastanud mind kogemustega laste ja peredega töötamiseks. Täiendan end regulaarselt ja olen läbinud peresuhetega töötamiseks mitmeid erialaseid koolitusi (“Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredele, tegevuskava ja sekkumised“, koolitaja Monica Whyte; „Imago” suhteteraapia sissejuhatav koolitus; James Furrow seminar “Tunnetekeskne pereteraapia: Suhete tervendamine ja paindlikkuse soodustamine”; “Katkenud sidemed ja reetmine: Truudusetuse tagajärgedega töötamine tunnetekeskses paariteraapias” jt). Kui tunned, et oled väljapääsmatus olukorras, teismeline või partner või pereliige ajab “hulluks” või vajad selgust iseendas, siis perenõustaja toel saad oma suhteid pereliikmetega parandada ning leida lahenduse või leevenduse keerulisele olukorrale. Suhete, muutuste ja isikliku rahulolu heaks saad minuga ühendust võtta maili vs tel teel – leian sinu perele või sulle sobiva nõustamise aja (tööpiirkond Pärnu linn, Pärnumaa ja Tallinn, nõustan eesti keeles). Olen EPTÜ liige.

 

Kadri Sakala

Nii kaua kui mäletan, on mind alati huvitanud inimsuhted – mida teha selleks, et oleks turvaline ja mõnus koos olla? Lõpetasin 2010. aastal Holistika Instituudi õpingud, 2014. aastal omandasin Imago suhteterapeudi sertifikaadi ning 2016 paarisuhte töötoa “Teekond soovitud armastuseni” koolitaja sertifikaadi. Olles 12 aastat töötanud klientidega, olen mõistnud, et meid ajendab tegutsema kaks tunnet: hirm ja armastus. Inimesed jõuavad teraapiasse hirmu tõttu. Pean suureks privileegiks võimalust vaadata koos klientidega läbi lugusid, mis takistavad neil elamast täisväärtuslikku elu. Ning toetada ja innustada neid nende teekonnal armastuse ja iseendani.

Renee Nahkur

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse tasemel psühholoogiat. Plaanin enda teadmisi lähiajal täiendada magistri tasemel. Olen olnud kooselus 27aastat ja mul on täiskasvanud poeg. Minu klientideks on pered ja üksikisikud kellel on olnud teineteisega lahendamatuna näivaid erimeelsusi. Olen üle 5 aasta teinud tööd agressiooni ja lähisuhtevägivallaga nii grupijuhina kui ka individuaalselt. Tehes tööd ainult ühe osapoolega, mõistsin, et perele on oluline saada jõustatud kogu peresüsteemi ulatuses. Nii jõudsin arusaamiseni, et oluline on näha perekonda läbi mitme põlvkonda ning näha nende mõju teine teisele. Seega tundus loogilise jätkuna asuda süsteemset pereteraapiat õppima. Kogu senine õppeprotsess on olnud minule väga huvitav ja põnev aeg. On ääretult tähtis mõista kui olulised on peresüsteemi heaks toimimiseks kvaliteetsemad suhted pereliikmete vahel. Oma töös olen märganud kui tähtsal kohal on pereliimete uskumused, veendumused ja lootused teineteisele. Usun, et meil kõigil on olemas vajalikud ressursid igapäevaseks toimetulekuks aga elus on hetki kus nende nägemine on mingil põhjusel kas häiritud või piiratud. Pereteraapia on võimalus need oskused ja toimetuleku mehhanismid nähtavaks tuua. Nii nagu iga inimene on unikaalne, nii on ka iga paarisuhe ainulaadne. On meeliliigutav näha partnerite püüdluseid parema suhte nimel pingutamas. Mind on alati kõnetanud USA sotsioloogi Warren Farrelli ütlus:“ We are all in the same family boat. When only one sex wins, both sexes lose.“ Isegi, siis kui mõnel pereliikmel mõistmine mõnel korral kohe ei õnnestu või uus oskus ei rakendu, on oluline anda aega uuesti proovida ning katsetada. On oluline mõista, et nii nagu maailm ise ei ole täiuslik, ei ole ka inimesed selles. Lihtsam oleks hukka mõista, mina olen valinud mõistmise tee ja mul on siiras soov seda omandatud oskust ka enda klientidele jagada. Lähtun uskumusest, et ükski inimene ega suhe ei ole vale. Me ei sünni maailma halbade ja headena. Kedagi ei saa süüdistada, et ta eksis. Saame mõelda, et ta ei osanud. On suur väärtus toetada ja teha koostööd inimestega kes tahavad osata. Minu juurde on pöördunud pered ja isikud, kellel on probleem olnud emotsioonide väljendamisega ning impulsside ohjeldamisega. Nad on tundnud, et on ohtlikud ja ebameeldivad nii iseenda kui ka teiste vastu või on tundnud enda lähisuhtes partneri poolset kontrolli, armukadedust ja hirmu. Lisaks on nad tundnud, et ei suuda iseseisvalt ennast enam kontrollida ja on see tõttu õnnetud ja segaduses. Kliendid on taibanud, et nad ei kontrolli enam enda elu vaid elu kontrollib hoopis neid. Kõrgendatud ärevus peres on nakkav ja mõjutab kõiki pereliikmeid. See mõjutab paarisuhte kvaliteeti, õnnestumisi töös, laste toimetulekut koolis ja huviringides, lisaks suhteid lähisugulastega jne. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Olen justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud vägivalla vähendamise arengukava töögrupi liige. Lisaks süsteemse pereteraapia õpingutele olen leidnud võimalusi enesearendamiseks. Mõned läbitud koolitused: Peretöö alane täiendusõppe kursus “Paarisuhte ehituskivid” koolitus ”Lepituseni iseenda eluga”. Saara Kinnunen(Soome),sotsiaalpsühholoog ja psühhoterapeut. Koolitus “Vestlused leinajatega” psühhiaater ja psühhoterapeut Florence Schmitt(Soome) Koolitus “Turvaline perenõustamine perevägivalla ja sõltuvustega toimetulekul integratiivse psühhoteraapia põhimõtete ja viimaste uuringute valguses” Tero Pulkkinen psühhoterapeut(Soome) Koolitus “Hingehoid-leinanõustamine” Kaido Soom teoloogiadoktor Koolitus “Lein vanemas eas” TÜ, Karmel Tall Koolitus “Leinava pere hingehoidlik toetamine”. hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer Koolitus „Kuidas toetada vanemlust pärast lahutust ning kärgperes?“ peteterapeudid Saija Falck ja Anssi Tietäväinen(Soome) Koolitus “Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast” Anne Anttonen pere- ja paariteraapiakoolitaja (Soome) Kursus “Rühmaprotsessid ja –juhtimine”. hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer Koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene – kas alati ka psüühikahäire diagnoosiga?” psühhiaater Reine Pilli Koolitus “Ravi ja nõustamine seksuaalkäitumisprobleemide korral” psühholoog Margus Veem Koolitus “Psühhopatoloogia ja farmokoloogia” psühhiaatrid Anne Kleinberg, Madis Parksepp MTÜ Vaiter- “Hoolivad isad” grupijuhi koolitus., Caring Dad Facilitator Training (24h) Dermot Brady, Kingston University, Elaine Gaskell-Mew; St. Michael’s Fellowship UK 2017-2018 Lyömätön Linja (meeste vägivalla katkestamise programm), Lyömätön Linja Espoossa ry Kui Sa soovid oma isiklikke või pereprobleeme lahendada, siis leiame koos kuidas seda teha. Tegelen individuaal-, paari- kui peretööga.

 

Mari Kongi

Olen omandanud inglise keele õpetaja magistrikraadi Tartu Ülikoolis ning töötanud õpetaja, noorsootöötaja ja huvijuhina. Seega olen koostööd teinud nii laste, noorte kui täiskasvanutega. Kõige teraapia lähedasem kogemus enne pereteraapia õpinguid oli eratunde andes, mil õpilased avanesid ja soovisid jagada. Nägin, et mind usaldatakse ning et mulle sobib kuulaja roll. Nii sain viimase tõuke, et asuda õppima pereteraapiat. Mul on väike pere: abikaasa, teismeline poeg ning mõned vahvad lemmikloomad. Paralleelselt pereteraapia õpingutega olen oma pere süsteeme lahti mõtestanud juba väga kogenud terapeutide abil. Terapeudina olen praktiseerinud aastast 2019. Seega olen tänaseks olnud nii kliendi kui terapeudi rollis ja oskan mõista erinevaid vaatenurki selles protsessis. Tänu inglise keele õpetaja haridusele olen valmis nõustama nii eesti kui inglise keeles. Seega, kui tunned, et vajad kedagi, kes aitaks Sinu mõtteid, eesmärke ning vajadusi kaardistada ning tundeid selgeks rääkida, siis olen valmis selles Sind toetama! Neile, kel meeldib looduses liikuda, pakun välja ühise teraapilise jalutuskäigu Rakvere lähistel metsaradadel. See võimaldab looduse rüpes rahulikus ja toetavas keskkonnas end avada ja mõtteid vahetada. Vajadusel nõustan ka videokõne teel.

Eva Palk

Olen omandanud Tartu Ülikoolis pedagoogilise magistrikraadi ja õppinud Tartu Ülikoolis psühholoogiat. Mul on psühholoogiaõpetaja ja noortenõustaja väljaõpe ning töötan praegu koolipsühholoogi ametikohal. 2019. aastal alustasin pereteraapia II astme väljaõpet Kiira Järve Pereteraapia Koolis, mis on nüüdseks jõudnud lõpusirgele. 2022. aastal alustasin III astme väljaõppes. Õpingute algusest alates nõustan peresid ja paare. Pikaajaline töökogemus pedagoogi ja noortenõustajana on näidanud, kui oluline roll inimese elus ja arengus on peresuhetel. Suhte kvaliteet määrab meie elus peaaegu kõike ja pereteraapia on suurepärane võimalus leidmaks raskustest väljapääsu. Kui soovid teha muutusi, siis on sul just õige hetk tulla vastuvõtule. Võid tulla esialgu ka üksi, sest iseendas selgusele jõudmine on esimene samm teel õnnelike suheteni.

Vastuvõtt toimub Pärnu kesklinnas Psühhiaatria ja Psühhoteraapia Keskuses Sensus, Pärnu osakonnas https://www.sensus.ee/ Pärnu linn, Hommiku 4-4-. Nõustan eesti keeles ning kokkuleppel on võimalik teha ka videonõustamisi. Vastuvõtule registreerimine tööpäeviti 08:30-16:30. Olen ka EPTÜ liige.

Ольга Игнатовец

Здравствуйте, меня зовут Ольга..я просто человек, женщина, жена, мама, дочь, сестра и т.д. и еще я семейный терапевт. Мой путь к этой профессии был длинным, но интересным процессом, который и был по сути моей жизнью. Как сейчас я понимаю, все: и плохое и хорошее и всякое разное было неслучайно и в каждом мгновении и обстоятельствах был свой глубокий смысл и значение для формирования меня такой какая я есть сейчас. Конечно же свою роль в формирования моей личности сыграли как внутрисемейные процессы: разводы, зависимости..неустроенность и т.д. так и общественные социальные процессы. Например те же 90-е на которые выпал мой переходный возраст, а родители, как и все в те годы, не знали что их ожидает завтра. Конечно же, будучи любящей и хорошей дочкой, вместо своих задач характерных для данного пубертатного периода (самоидентификация и т.д.), я старалась быть идеальной, удобной ..чтобы не усложнять и так тяжелую жизнь взрослых. Немного повзрослев я уже стала в большей степени отвечать за их благополучие, забыв на долгие годы о себе, своих потребностях и желаниях. Что такое эмоции и что они, как оказалось, есть и у меня, я вообще узнала совсем недавно)). Образование и профессия выбиралась по принципу «где круче всего». Экономист, юрист, банкир..В результате лишь к 30 годам, я смогла осознать что в качестве своего призвания я вижу работу с семьями. Благодаря своей работоспособности, целеустремленности и жизнелюбию, мне удалось поддержать свою семью, в которой я родилась и как представилась возможность, развиться и стать специалистом и в интересующей меня области…но тут я столкнулась с неразрешимой для себя задачей. Примера счастливой семьи в моей семье и предыдущем поколении не было..традиции были утеряны и мне пришлось учиться самой с нуля. В 36 лет я наконец встретила человека, своего…родственную душу и как это обычно бывает, спустя некоторое время нам стало все сложней и сложней договариваться и сохранить то, к чему мы оба так стремились и что так хотелось сберечь – нашу семью и любовь. К тому же в нашей семье росла моя дочь от первого брака и меня буквально разъедало изнутри чувство вины…что я опять не справилась, не смогла создать счастливую семью и это меня лишало сил и вводило в ступор. Пройдя вводный курс Семейный терапии, я осознала насколько наша семейная система не соответствует никаким правилам и законам и неудивительно, что все в ней несчастливы и не могут развиваться и поддерживать друг друга. Но что же делать, ведь жизнь без любимого человека не представлялась возможным, но и так жить – это самому мучатся и другого мучать. На тот момент единственным терапевтом в радиусе 100 км была моя коллега и я была вынуждена поехать в Тарту, но и там из-за очередей, нужно было ждать по 3 месяца между сеансами. Я приняла решение поступать на Профессиональное Обучение Системной Терапии в Тарту и вот я уже у финише. Впереди 2 года супервизии, что необходимо для улучшения качества терапии и оттачивания навыков. Постоянное повышение квалификации, различные обучения, супервизии и личная терапия позволяют мне быть в профессиональном тонусе. С 2017 года я являюсь членов Эстонского Общества Семейных Терапевтов. Буду рада быть рядом с Вами на Вашем пути к себе и своим родным и близким, к тем кто Вам дорог и кого Вы любите. И неважно ответят ли они Вам взаимностью, поверьте моему личному опыту – сделайте свои 50% и вне зависимости от результата вы будете счастливы и любви в Вашем сердце не только не убавится, а наоборот станет точно только больше. Предлагаю индивидуальную, супружескую и семейную терапию. Встречи провожу в Йыхви и в Тарту, также предлагаю оnline консультации. Рабочий язык – русский или двуязычные пары (+ эстонский или английский язык)

Külli Natka

Minu esimeseks erialaks oli pedagoogika, töötasin koolis 2023. a alguseni. Minu suurim huvi on läbi elu olnud inimesed ja inimsuhted. Pereteraapia valisin seepärast, et see on süsteemne, teaduslik ja tõhus, ning seal on fookus peresuhetel. Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige ja superviseeritav pereterapeut, mis tähendab, et saan igakuiselt oma tööle tagasisidet ja tekkinud küsimusi arutame kogenud pereterapeutide-juhendajatega. Lisaks terapeuditööle olen ka Gordoni perekooli koolitaja.

 

Iga inimese ja ka minu jaoks on oluline teadmine, et tal on kindel seljatagune- pere. Nii ka mulle: mul on ema, isa ja noorem vend, olen abielus ja mul on kolm last. Lähedased suhted vajavad palju teadlikkust, aega, panustamist, iseendasse vaatamist ja vastutuse võtmist. Terapeudiks kasvamine on olnud tohutu enesearengu teekond: olen õppinud ennast kuulama ja kõrvalt vaatama, oma emotsioone märkama ja aktsepteerima, oma uskumusi, harjumusi ja käitumisi uurima ning muutma, seadma piire, tegelenud oma traumadega. Ja ma õpin ikka veel.

 

Mõnikord on inimestel raske tulla teraapiasse, sest häda pole nii suur- teistel on veel hullem. Julgustan endaga tegelema, me kõik oleme teraapiat väärt. Kõigil meil tuleb elus ette keerulisi  olukordi ja abi palumine on esimene samm tervenemise poole. Teraapiasse minek ei ole nõrkuse märk, pigem vastupidi- see on märk tugevusest ja enesearmastusest. Luban, et olen sellel kasvamise ja tervenemise teekonnal uudishimulik kuulaja ja turvaline saatja.

 

Töötan paaride, perede ja individuaalklientidega Tallinnas oma stuudios ja veebis.

Marin Närska

Minu esimeseks hariduseks oli Tartu Ülikoolis omandatud majandusarvestuse ja –analüüsi bakalaureusekraad. Samal erialal töötasin ma pikki aastaid, kuni hinge puges rahutus ja soov leida

midagi, mis mind rohkem kõnetaks ja päriselt huvi pakuks. See rahutus juhatas mind psühholoogia erialani Tallinna Ülikoolis. Aastatel 2012-2017 omandasin seal bakalaureuse ja magistrikraadi.

Esimese hooga jõudsin KKT teraapia sissejuhatava koolituseni ja selles raamistikus ka algas minu töö psühholoogina. Kuniks sain aru, et tegemist on küll väga hästi toimiva teraapiasuunaga, aga ometi on

inimesi, kelle abistamisel jääb justkui midagi ikka puudu ja muutusi ei toimu. Kui nägin Kiira Järve Pereteraapiakooli sissejuhatava koolituse kuulutust, siis tekkis lootus, et äkki ongi just see puuduolev osa minu teadmistes – peresüsteem. 2019. aastal alustasin sissejuhatava koolitusega, kohe jätkasin ma ka põhiväljaõppes, mis lõppes 2022. aastal. Alates 2022. aastast olen superviseeritav pereterapeut. Tunnen, et süsteemne pereteraapia on valdkond, milles oskan oma kliente abistada,

aga see hoiab mind ka pidevas arengus, sest alati on midagi võimalik veel juurde õppida. 

Oma kliente aitab mul paremini mõista ja toetada ka isiklik elukogemus – olen üle 20 aasta olnud õnnelikus abielus ja meil on kaks suurepärast täiskasvanud last. Eriti suur rõõm ja uhkus on täna olla juba ka vanaema.

Auli Andersalu-Targo

Minu psühholoogiaõpingud algasid kohe pärast keskkooli lõpetamist, asudes õppima Tallinna Pedagoogikaüikooli psühholoogiat. See valik tundus algusest peale õige, sest inimeseks olemise ja inimsuhete mõistmine on mulle alati suurt huvi pakkunud. Magistrikraadi psühholoogias sain juba Tallinna Ülikoolist aastal 2005 ja sel ajal olin alustanud töötamist koolipsühholoogina. Minu suureks armastuseks on olnud tegelemine kooliealiste laste ja noorte nõustamisega. Olles töötanud koolipsühholoogina kolmes väga erinevas Tallinna koolis praeguseks juba paarkümmend aastat, olen ma aru saanud, kui oluline on selles töös süsteemne vaade ja laste toetamine nende perede kaudu. Kui ma mõistsin, et enam ei piisa õpilaste individuaalsest nõustamisest ja et ma vajan uusi oskusi, hakkasin uurima terapeudiks õppimise võimalusi. Kuigi ma olin mitmel korral käinud pereteraapia sissejuhataval kursusel, tundsin alles 2019 aastal, et olen päriselt valmis õppima pereterapeudiks. Intensiivne ja tõsine õppimine Kiira Järve Pereteraapiakoolis on jõudnud selleni, et alates aastast 2022 olen superviseeritav pereterapeut. Lisaks olen pikka aega tegelenud lapsevanemate ning lasteaedade ja koolide õpetajate koolitamisega. Teen Gordoni Perekooli koolitusi, tegutsen SA Kiusamisvaba Kool koolitajana ning olen saanud jagada oma teadmisi Tallinna Ülikoolis kursusi läbi viies. Erinevates töövaldkondades pean ma väga oluliseks oskust leida tasakaalu tõsiste teemadega tegelemise ja ressursside kasutamise vahel. Oma pereelus olen uues, põnevas arenguastmes, kus meie täiskasvanud tütar loob oma iseseisvat elu ja meie abikaasaga saame taas kahekesi endaga tegeleda. Kliente võtan vastu Tallinna kesklinnas ja veebi teel.

Angela Jallakas

Huvi psühholoogia vastu ning soov inimestega töötada on mul lapsepõlvest saadik. Töötasin üle kümne aasta klassiõpetajana ning mõistsin, et iga lapse loo taga on tema pere. Mida rohkem olen teadlik pere toimemehhanismidest, seda paremini mõistan last. Mul on pikaajalised kogemused töötades keerulises olukorras olevate peredega.

Pereteraapia õpingutega samaaegselt olen tööd teinud oma peresüsteemiga, et olla teadlikum, paremini aru saada põlvkondade mustritest ja nende mõjudest järgmistele põlvedele.

Pean oluliseks oskuseks näha tervikpilti, sest iga probleemse olukorra ümber on palju, mida olukorras sees olles ei oska näha. Olen õppinud märkama pere enda ressursse süsteemis toimuvas, kus need esmapilgul olematud tunduvad.

Elu on mind terapeudina töötamiseks ettevalmistanud. Olen kogenud väljakutseid ja keerulisi olukordi, mis on tõuganud mind otsima võimalusi ja seeläbi koguma teadmisi. Teadmisi kuidas luua oma ellu rohkem rõõmu, olla ise tervem ning muuta suhted armastavaks ja elada elu, mida mina vajan.

Kasvasin kärgperes. Mul on au olla kolme imelise lapse ema.