logo-removebg-preview.png

Koolitajad

triin.kahre@gmail.com

Triin Kahre

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli kasvatusteaduste ning psühholoogia eriala.

 Töötasin aastaid koolipsühholoogina ning olin aktiivselt tegev valdkonna arendamises riiklikus tasemel. Just koolipsühholoogina töötades sain ühel hetkel aru, et kui soovin oma tööle arvestatavat mõju ja tulemust, siis on lastega töötamisel vaja kaasata kogu pere ning aidata peret ennast, et see saaks omakorda aidata last. Nii tundus pereteraapia väljaõpe igati loogiline samm minu erialases arengus. 
 2011 aastal alustasin pereteraapia väljaõpet Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskuses, kus minu juhendajateks olid lisaks Kiira Järvele Jelena Põldsam, Monika Koppel, Siiri Tõniste ja Sirje Agan-Liive. Sellest ajast alates olen töötanud peredega koolikeskkonnas, seejärel Sina ja Mina Perekeskuses, 4Kliinikus ning viimased viis aastat oma erapraksises Tallinnas. Alates 2018 alustasin Kiira Järve juhendamisel pereteraapia koolitaja-superviisori väljaõpet koolitades sissejuhatavatel koolitustel pereteraapiast huvitatud laiemat kuulajaskonda ning põhiväljaõppetasemel terapeute. 
 Viimased aastad olen tööalaselt enam keskendunud paariteraapiale ning päritoluperetööle. Klientide kogemused kinnitavad üha enam, et just suhetes tekib ning paraku ka püsib suurem osa traumasid, mistõttu olen viimasel ajal tegelenud enda traumateadlikkuse tõstmisega. Töö terapeudi ning koolitajana on see, mis muudab minu igapäevase tegevuse huvitavaks ning väljakutseid pakkuvaks. Minu enda kliendid ja õpilased on need, kellest inspiratsiooni ammutan. 
  Usun siiralt, et terapeudi ning koolitajana on äärmiselt oluline see, kuidas ma oma elu elan ja kuidas ma ennast hoian. Naudin reisimist, lugemist, tantsimist, merd ja vaikust. Viimasel aastal olen teinud tutvust joogaga, et osata veelgi enam häälestuda enda sisemaailma ja keha tunnetamisele. Minu enda lähisuhted on need, mis mulle jõudu annavad. Olen kooselus ning meie peres kasvab kolm tütart.

Haridus

 • Alates 2018 Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus, pereteraapia koolitaja-superviisori väljaõpe
 • 2011 – 2017 Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus (praeguse nimega Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus), perekonnapsühhoterapeutide täielik väljaõpe
 • 2002 – 2003  Tartu Ülikool, õpetajakoolituse kutseaasta, inimeseõpetuse õpetaja
 • 1996 – 2003  Tartu Ülikool, bakalaureusekraad psühholoogia erialal (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • 1996 – 2001  Tartu Ülikool, bakalureusekraad kasvatusteadustes (magistrikraadile vastav kvalifikatsioon)
 • 1985 – 1996 Tartu Miina Härma Gümnaasium

Töökogemus

 • alates 2019 Triin Kahre erapraksis
 • 2019 – 2020 4Kliinik, psühholoog-pereterapeut
 • alates 2017  Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus, koolitaja
 • alates 2013  Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus, koolitaja
 • 2013 – 2017  Tallinna Euroopa Kool, psühholoog
 • 2006 – 2013  Tallinna Nõmme Gümnaasium, psühholoog
 • 2003 – 2006  Tallinna Hiiu Põhikool, psühholoog, inimeseõpetuse õpetaja
 • 2000 – 2003 Vara Põhikool, inglise keele õpetaja

Täiendkoolitus

 • 2022 Developmental Model of Couple Therapy
 • 2021 Imago Suhteteraapia Baastreening III moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja Rebecca Sears
 • 2021 Developmental Model of Couple Therapy
 • 2020 Psühhopatoloogia ja psühhofarmakoloogia pereterapeutidele
 • 2020 Clinical Supervision Course online, Maurizio Andolfi Accademia di Psicoterapia della Famiglia
 • 2019 Imago Suhteteraapia Baastreening II moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja Rebecca Sears
 • 2019 „How to give voice to marginalized and immigrant families“ Maurizio Andolfi ja Lorena Cavalieri, Practicum in Rome
 • 2019 „The family is a resource for the individual. Isolation within the family. Relationship cures.“ Eesti Pereteraapia Ühing, Conference EFTA-NFTO Estonia
 • 2019 Imago Suhteteraapia Baastreening I moodul, Eesti Imago Suhteteraapia Ühing, koolitaja Rebecca Sears
 • 2018 „Laste ja noorte komplekstrauma ja dissotsiatsiooni mõistmine. Teraapiamudel tööks dissotsiatsiooniga“ Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, koolitaja Joyanna Silberg
 • 2017 „Laste ja noorukite kognitiiv-käitumisteraapia: kogemused ja suunad“. EKKA kevadkonverents.
 • 2017 “Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredel. Tegevuskava ja sekkumised: mis töötaks? , Eesti Pereteraapia Ühing, koolitaja Monica Whyte
 • 2017 “The Genogram Journey, Reconnecting with ones own family”,Eesti Pereteraapia Ühing, koolitaja Monica McGoldrick.
 • 2017 “Lapse viha juhtimine”, Tartu Ülikooli täienduskoolitus, Angela Jakobson, Jürgen Rakaselg
 • 2016 „Adolescents at risk and problematic families. The Andolfi Mutigenerational method“, Prof. Maurizio Andolfi ja Anna Mascellani, Practicum in Rome
 • 2016 „Terapeutilised oskused terapeudile konfliktsete paaride puhul“; koolitaja John Hjarso Mortensen; Eesti Pereterapeutide Ühingu aastakonverentsi töötuba.
 • 2016 „Uni ja unehäired“; Heisl Vaher, Tuuliki Hion, Kene Vernik; Hea Une Keskus.
 • 2016 „Individual Couple and Family Therapy: how to choose the best?“; koolitaja Prof. Maurizio Andolfi (Rooma Pereteraapia Akadeemia direktor, La Sapienza ülikooli professor), seminar Tallinnas
 • 2015 „Lapse ja nooruki psühhopatoloogia“; Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, koolitaja lastepsühhiaater Madis Parksepp
 • 2014 „Developing Autism Friendly schools and communities“; Rahvusvahelise Koolipsühholoogide Assotsiatsiooni aastakonverentsi töötuba, koolitaja Janet Muscutt, Portugal
 • 2013 „How to work with teachers to find creative solutions for helping their pupils: techniques of consultee centered consultation from developmental and systemic perspective“; Rahvusvahelise Koolipsühholoogide Assotsiatsiooni aastakonverentsi töötuba lektorid Ingrid Hylander ja Sharone Maital
 • 2013 „Externship in Emotionally Focused Couples Therapy“, ICEEFT, koolitajad EFT treener Gail Palmer; psühholoog ja psühhoterapeut Hanna Pinomaa
 • 2013 „Uued suunad depressiooni hindamisel ja ravis“; Eesti Psühholoogide Liidu Kliinilise psühholoogia alaseltsi konverents
 • 2012 “Neuropsühholoogia alased uued uuringud ja suunad”, Tartu Ülikool, Lastekliinik, lektor Anneli Kolk
 • 2012 „Testiteooria ja testide koostamine“, Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, lektor Ken Konstabel 
 • 2012 „Konfliktide töötuba“, koolitaja psühhoterapeut Samuel Schürer
 • 2012 “Psüühiline trauma”, RAM kooli ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu ühiskoolitus, lektor traumaterapeut Maire Riis
 • 2012 „An Introduction to Supervision in Cognitive Behavioural Therapy“, Oxford Cognitive Therapy Centre, lektor Joy McGuire
 • 2012 “Õpiraskused. Mida koolipsühholoog võiks teada?”, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, lektor Kaili Palts
 • 2012 “Internetisõltuvus”, Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, lektor Kätlin Konstabel
 • 2011 “Kaasaegsed meetodid suhtlemisel klientidega: motiveeriv intervjueerimine”, Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, lektorid Tõnu Jürjen, Inga Karton
 • 2011 “Töö erivajadustega lastega”, Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, lektorid neuropsühholoog ja kliiniline lapsepsühholoog Mairi Männamaa, kliiniline lapsepsühholoog Katrin Pruulmann
 • 2010 “Psühhodiagnostika koolis”, Tallinna Ülikool, psühholoogia instituut, lektor koolipsühhoogia professor Eve Kikas
 • 2010 "Meeleolu- ja ärevushäiretega lapsed", Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid kliiniline psühholoog ja pereterapeut Lemme Haldre, kliiniline lapsepsühholoog Katrin Pruulmann
 • 2010 "Adolescent in Crisis and Family Therapy, Eesti Pereteraapia Ühing, koolitaja Prof. Maurizio Andolfi (Rooma Pereteraapia Akadeemia direktor, La Sapienza ülikooli professor)
 • 2010 "Nõustamine ja psühhoteraapia laste ja noorukite käitumishäirete puhul", Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid kliiniline psühholoog ja pereterapeut Lemme Haldre, kliiniline lapsepsühholoog Katrin Pruulmann
 • 2010 "Laste nõustamine ja psühhoteraapia", Tartu Ülikool, psühholoogia instituut, täiendkoolitusprogramm, lektorid kliiniline psühholoog ja pereterapeut Lemme Haldre, kliiniline lapsepsühholoog Katrin Pruulmann
 • 2009 “Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse", Kognitiivse Käitumisteraapia Kool
 • 2009 “Uued arengud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises”, Traumateraapia- ja koolituskeskus OÜ, koolitaja kliiniline psühholoog, Bergeni Kriisipsühholoogia keskuse juhataja Atle Dyregrov
 • 2009 "Kriisid koolis ja koolipsühholoogi roll. Praktilisi võtteid kriisiolukordadega toimetulekuks", Eesti Koolipsühholoogide Ühing, lektor traumaterapeut Maire Riis
 • 2008 "Kriisid koolis ja koolipsühholoogi roll", Eesti Koolipsühholoogide Ühing, lektor traumaterapeut Maire Riis
 • 2007 "Koolitõrge ja selle hindamine", Lastepsühholoogide Ühing, lektor kliiniline lapsepsühholoog Katrin Pruulmann
 • 2005 “Laste ja noorte suitsidaalsus ja depressioon. Suitsiidipreventsioon koolides”, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, koolitajad psühhiaater AiriVärnik, ERSI tegevdirektor Merike Sisask
 • 2005 "Lahenduskeskne lühiteraapia I etapp", Avatud Hariduse Liit, lektor psühholoog Mari Saari
 • 2005 „Käitumisraskustega lapse abistamine“, Hea Alguse koolituskeskus, lektor kliiniline psühholoog ja pereterapeut Lemme Haldre

Täiendav töökogemus

 • alates 2020  külalislektor Tallinna Ülikooli, Loodus- ja Terviseteaduste instituudi psühholoogia magistriõppe õppekaval
 • 2019-2020  lugejakirjadele vastamine ajakirjas „Pere ja Kodu“
 • 20142016  Tallinna Ülikool, arendusprojekti koordinaator
 • 2013-2019 Eesti Psühholoogide Liit, koolipsühholoogia kutsekomisjoni esimees
 • 2002 – 2011 Kuulmisrehabilitatsiooni Keskus, rehabilitatsioonimeeskonna liige, psühholoog

Erialane ühiskondlik tegevus

 • Eesti Pereterapeutide Ühingu liige, eetikakomisjoni liige
 • Eesti Koolipsühholoogide Ühingu liige (2011- 2017 ühingu juhatuse esinaine)
 • Eesti Psühholoogide Liidu liige
 • EuroPsy komisjoni liige (al. 2017)

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by