logo-removebg-preview.png

Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse Tallinnas ja Tartus alates septembrist 2024

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada, kuidas perekonnad toimivad ning kuidas neid teadmisi oma igapäevatöös rakendada. Koolitus on soovituslik kõigile spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega – psühholoogid ja psühhoterapeudid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, perearstid, lasteasutuste juhid, haridustöötajad, peretemaatikaga kokku puutuvad juristid.

Kuid oodatud on ka kõik teised huvilised, kes soovivad iseendast ja oma pereelus toimuvast paremini aru saada.

Koolitusel antakse ülevaade:

  • pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
  • peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele; perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
  • perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide mõistmisel ja lahendamisel;
  • süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
  • suhtlemisteooria põhialustest.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kadri Järv, Triin Kahre, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.).

Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd)

Koolituste kuupäevad:

Tartu grupp toimub Riia 15b järgmistel kuupäevadel:

  • 18.09, 19.09, 3.10, 16.10, 29.10, 14.11, 27.11, 28.11, 11.12, 12.12.

Registreerumine: https://forms.gle/D6an1NDi78xyREf4A

Tallinna grupp toimub järgmistel aegadel (koht täpsustub):

  • 16.09, 17.09, 30.09, 14.10, 28.10, 13.11, 25.11, 26.11, 16.12, 17.12

Registreerumine: https://forms.gle/hDq9M86GhBBJHqmS7

Töötame kell 10.00 – 17.00.

Koolituse kogumaksumus ühele osalejale 960.- € + käibemaks. Tasumine toimub arve alusel.

Täiendav info koolituse kohta: info@perekonsultatsioonid.ee või telefonil 5296061.

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by