Post Details

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus, 2022-2027

Perekonna psühhoterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus,
2022 – 2027. a.

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus jätkab vastuvõttu 2022. a. veebruaris algavale pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt. Seda viivad läbi pereteraapia koolitaja superviisori väljaõppe õpilased ning pereterapeudid Auli Kõnnussaar ja Tiit Kõnnussaar EPTÜ poolt sertifitseeritud koolitaja-superviisori Kiira Järve juhendamisel. Supervisioone viivad läbi koolitaja superviisori väljaõppe õpilased ning pereterapeudid Küllike Lillestik ja Kadri Järv-Mändoja.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2022. aasta veebruaris ja lõpeb 2025. aasta jaanuaris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2025.- 2027. a).
Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 4 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 9 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Koolituse käigus omandatakse pereteraapia teoreetilised alused ning alustatakse teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.

Koolitusel osalemiseks on vajalik:
• Kõrgharidus tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses;
• Pereteraapia pädevuskoolituse I astme läbimine;
• Praktilise töö kogemus nõustamise või kliinilise töö alal.

Kasuks tuleb:
• Töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
• Inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks. Õppepäeva maksumus esimesel õppeaastal on 110 eurot (lisandub käibemaks). (Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi).

2022 õppeaasta koolituspäevad:
2022. aasta kevadsemester: 21.-22. veebruar, 24.-25. märts, 13.-14. aprill, 12.-13. mai, 2.-3. juuni.
2022. aasta sügissemester: 25.-26. august, 22.-23. september, 20.-21. oktoober, 24.-25. november, 15.-16. detsember.
Supervisioonid 2022. aastal: 8. september, 6. oktoober, 3. november, 1. detsember.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:
1. Avaldus.
2. Curriculum vitae.
3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.
Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee.
Registreerumise tähtaeg: 20. detsember 2021. Registreerumistasu 85 eurot kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018.

Tutvumispäev: 24. jaanuar 2022 kell 10-17. Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda.
Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo: Kiira Järv (kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel 52 19 240).

Leave a comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga