logo-removebg-preview.png

Perekool seab suhted korda

Kommenteerib Kiira Järv

Enamasti soovivad vanemad oma lapsele head, kuid ei oska alati kujundada temas õigeid hoiakuid. Tihtipeale ei tea emad-isad, kuidas luua mõnusaid peresuhteid ning õpetada lapsele iseseisvust, arvab psühholoog Kiira Järv. Gordoni perekool on psühholoogiline kursus, mis õpetab lastevanematele suhtlemise põhitõdesid.


Perekoolis on sobiva suurusega rühm 10-12-liikmeline. On hea, kui perekoolis osalevad nii ema kui ka isa, sest naiste ja meeste arusaamad laste kasvatamisest võivad erineda. Isasid on perekoolis tavaliselt vähevõitu. Seetõttu paluvad kursuse läbiviijad emasid, et nad perekoolis omandatu abikaasaga läbi arutaksid.


Kõik lapse heaks?

Perekool annab teadmisi ja oskusi selle kohta, kuidas vanem lapsele pühendudes ka enda eest hoolt kanda saaks. Hea vanem oskab seista ka enda vajaduste eest. Kurnatud vanem ei suuda olla lapsele toeks, ta on pahur ning rahulolematu. Kiira Järv ei pea õigeks üsna levinud hoiakut, et lapse heaks peab end ohverdama. «Vanem peab oskama ka oma tassi täita, sest muidu pole sellest midagi lapsele valada.»


Perekoolis osalejate jutust jääb mõnikord tunne, et lapsel justkui polekski õigusi. Lapse tavapärasest erinev käitumine (koolist puudumine jms) on märk sellest, et ta vajab abi. Täiskasvanud tõlgendavad seda pahatihti üheselt: laps on paha ja sõnakuulmatu.


Alati ei arvesta vanem lapse ealisi iseärasusi, vaid esitab talle kas liiga kõrgeid või madalaid nõudmisi. Mida väiksem on laps, seda raskem on märgata tema probleeme. Sageli annab ta jonnimisega vanemale märku: tule, aita mind! Jonn näitab, et lapse vajadused on rahuldamata. Enamasti vanem ei süvene lapse muredesse ega kuula teda ära, vaid hakkab jonniva lapsega kurjustama. Perekool õpetab vanemat lapse teateid vastu võtma ja last aitama.


Omades teatud oskusi on võimalik ennetada probleeme, vältida konflikte ning kujundada kodune õhkkond õdusaks. Oma häiritust saab väljendada lähedast solvamata ning kaaslase koostöövalmidust hävitamata. Mõnikord siiski põrkuvad inimeste vajadused ja arvamused. Perekool õpetab lahendama konflikti nii, et poleks kaotajaid.


Kuidas kujundada lapses väärtushinnanguid, mis on vanemale olulised? Selleks tuleb uurida iseenda ja abikaasa vajadusi ning peresuhteid. Perekoolis osalevad vanemad rollimängudes ning lahendavad mõtlemis- ja praktilisi harjutusi.


«Anname lastevanematele ka koduseid ülesandeid, et rakendada õpitut igapäevaelus. Sageli on abikaasad üllatunud selle üle, kui erinevalt või sarnaselt näevad nad oma pere probleeme,» räägib Kiira Järv.


«Perekooli esimestes tundides ütlevad paljud vanemad, et nende lapsed on võimatu käitumisega. Kursuse käigus hakkab kurtmine lapse üle tasapisi kaduma. Vanem õpib oma last teisiti nägema ja kohtlema ning see mõjutab lapse käitumist,» räägib Kiira Järv.


Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by