Pereteraapia õpilased

Ingrid Tiido

Kertu Kase

Marjanne Mändmets-Tuvikene

Lemmi Leola

Elise Tõllimäe

Ilona Veike

Ljudmilla Saar

Monika Väärt

Meili Heero

Kätlin Jaeger

Riin Tammiste

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by

Ingrid Tiido

Olen hariduselt psühholoogia magister. Igapäevaselt töötan psühholoogina, perelepitajana ja superviisor/coachina. Olen töötanud 16 aastat asendushoolduses, nendest 10 aastat psühholoogina ja nähes süsteemi seest, siis panustasin viimased 6 aastat arendusjuhina asendushooldusesse. Hetkel õpin pereteraapia pikajalises väljaõppes. Oma töös perelepitajana ja psühholoogina olen ma näinud, et pere on süsteem, kus muutus ühes pereliikmes toob kaasa muutuse kogu süsteemis. Vahest on meil inimestena hirm, me kardame muutuseid või valu. Nõustajana saan Sind toetada sellest läbi minnes, aksepteerida ja leppida asjadega mida me muuta ei saa ja näidata valikuid, mis on Sinu elus Sinu vastutada.

Kertu Kase

Soovin luua ja leida ning välja tuua parimat versiooni iseendast läbi pereteraapia õpingute ja enesearengu ning psühholoogilise töö. Aitan selles ka oma kliente, et koos probleemidele lahendusi leida, lähisuhteid parandada ja paremini iseendast aru saada, toetudes pereteraapia süsteemsele lähenemisele. Lõpetasin psühholoogia eriala ja praegu olen II astme pereterapeutide väljaõppes praktiseeriv pereterapeut. Olen õppinud väga erinevate psühholoogide ja terapeutide käe all ning õpingud jätkuvad igapäevaselt. Omandades uusi teadmisi ja mõistes selgemalt enda peremustreid, saan pakkuda kvaliteetsemat teenust enda klientidele ning see on põnev teekond, mida käia. Olen palju maailmas ringi rännanud ning välismaal elanud, mis on laiendanud minu maailmapilti ja aidanud avatumalt mõelda ning lahendusi näha. Suhtlemine erinevate rahvustega ja eri vanusegruppidega on aidanud minu töös klientidega paremat mõistmist luua. Hetkel töötan psühholoogi ning nõustajana noorukite ja lastega ning nende peredega. Pakun pereteraapiat paaridele ja peredele või süsteemset lähenemist individuaalseanssidel. Usun, et igas inimeses on palju ressurssi ja tugevusi, mida välja tuua ning olen hea meelega abiks, et aidata see üles leida kui endal on tunne, et enam ei jaksa ning ei tea, kuidas edasi minna. Kirjuta mulle kui soovid enda lähisuhteid kvaliteetsemaks muuta ja vajad abi ning toetust erinevate probleemidega toimetulekul, mis elus ja perekonnas ette tulevad. Või on hoopis soov näha enda pere- ja käitumismustreid, leida ressurssi iseendas. Töötan Tallinnas, eesti ja inglise keeles. Küsimusi saab küsida ja nõustamisele registreerida minuga emaili teel ühendust võttes.

Marjanne Mändmets-Tuvikene

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse eriala magistriõpingud. Mitmeid aastaid olen teinud tööd haridussüsteemis, puutudes kokku nii laste, kui ka vanematega. Suuresti oma tööst lähtuvalt tajusin vajadust teadmisi perekonna funktsioneerimisest parendada ning ma asusin õppima Kiira Järve Pereteraapia Kooli.

Olen seisukohal, et maailmas ei ole suuremat õnne, kui olla ümbritsetud armastavatest ligimestest, kes koosolemisest rõõmu tunnevad. Usun, et pereteraapia loob võimaluse südamega rohkem tunda ja silmadega märkamatut märgata. Kui vajad sellel teekonnal abi, võta minuga ühendust.

Lemmi Leola

Aastaid tagasi õppisin õigusteadust ja asusin tööle personalijuhina. Oman ligi 20-aastast kooselu kogemust ja olen kahe täiskasvanud lapse ema. Mõne aja eest viis rada mind perepsühholoogia koolitusele, mis aitas mõista, kui palju mõjutavad meid päritolupere mustrid ja millised seaduspärasused selles esinevad. See inspireeris mind uuesti õppima: omandasin magistrikraadi sotsiaaltöö erialal, et hiljem jätkata pereteraapia õpingutega. Õpin Kiira Järve Pereteraapia Koolis pereterapeudi pädevuskoolituse II astmel ja olen jõudnud oma õpingutega nii kaugele, et saan vastu võtta kliente. Kui soovid, et vaataksime koos sinu suhet kaaslasega, lastega või oma vanematega, võta julgesti ühendust.

Elise Tõllimäe

Keskkooli lõpetades otsustasin minna õppima sotsiaaltöö korraldust, sest tundsin, et tahan töötada inimestega. Mulle meeldis juba siis inimesi kuulata, mõista nende raskusi ja murekohti ning püüda koos nendega leida neile lahendusi. Erinevad praktika kohad aitasid leida oma kohta süsteemis ning pisut üle aasta kuulus minu süda sõltlaste toetamisele. Kuna tundsin vajadust mõista neid süsteeme, millest abipakkumise teenused sõltuvad läksin magistrantuuri õppima avalikku haldust. Pärast õpinguid võtsin koos elukaaslasega aja maha ning elasime ja töötasime välismaal, mõlemad oma eriala väliselt. See kogemus andis mulle ülevaate paarisuhte toimimisest, selle olulisusest ning ka sellest, mida ning kui palju tuleks sellesse ise panustada. Samuti andis see kogemus kinnitust sellest, et mulle meeldivad inimesed ning suhtlemine. Viis aastat tagasi naasimegi Eestisse ning ma alustasin uuelt lehelt ning asusin tööle keerulise saatusega noorukitega, Maarjamaa Hariduskolleegiumisse. Oma tööd mõndaaega tehes märkasin, kui oluline on perekond ning ka seda, et mõnikord vajab pere tuge ja abi, et tulla välja kriisist, olla üksteisele toeks ja olemas. Peredele oli oluline meenutada, millised ressursid neil on. Seega olen õppimas pereterapeudiks, et olla peredele toeks ja kaasteeliseks nende teekonnal. Hiljuti saime elukaaslasega ka ise väikese poisi vanemateks ning see aidanud mul paremini mõista, milliseid väljakutseid võib uus roll esitada. Kuidas see muudab ja mõjutab paarisuhet ning suhet minu enda vanematega ning ka minu suhet minu endaga. Kui ka Sinul on huvi ja soov oma suhteid paremini mõista, õppida paremini tundma nii ennast kui oma lähedasi võta minuga ühendust. Saame koos avastada, milliseid ressursse ning võimalusi Sinus ja Sinu peres peitub. Ära jää oma murede ning mõtetega üksi, saan Sind aidata teekonnal paremate suheteni!

Meili Heero

Puutudes tööalaselt kokku paljude abi vajavate perekondadega, märkan tihti rahuldamata vajadusi, mida iseloomustavad näiteks üksindustunne, hüljatus ja meeleheide. Sooviga peredes toimuvat paremini mõista osalen Kiira Järve Pereteraapia kooli pereterapeudi väljaõppes. Usun, et toetavad ja lähedased suhted peres on turvalise kasvukeskkonna aluseks. Elus võib ette tulla probleeme või kriise, mida perekond ei suuda või ei oska iseseisvalt lahendada. Sellisel juhul võib abiks olla nõustaja, kes aitab üles leida ressursid, mis on probleemide varju jäänud.

Tule ja leiame koos, millised päritoluperest tulevad mustrid sind mõjutavad, avastame kuivõrd palju ressurssi sinus ja su peres leidub ning vaatleme probleemi süsteemselt. Võtan vastu nii Tartus kui Valgas, minuga saab ühendust saates kiri meili.heero@gmail.com.

Minust veel – olen abielus ja kolme lapse ema. Minu peres kasvab eelkooliealine, algkooliealine ja põhikooliealine laps, kes on mulle parimateks õpetajateks. Olen läbinud eelkoolipedagoogika kursused ning õppinud klassiõpetajaks. Magistrikraadi omandasin Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. Olen töötanud käitumisprobleemide ja koolikohustusest kõrvale hoidvate lastega. Viimased 7 aastat töötan hooldekodu juhatajana.

Monika Väärt

Oma haridusteel olen läbinud mitmeid kõrgkoole ja erialasid ning Viimaks jõudnud pereterapeudi väljaõppesse. Kolme lapse emana ning oma töös laste, noorte ja nende peredega tooksin välja, kui olulised on peres turvaline toetus, üksteisemõistmine ja emotsionaalne kontakt pereliikmete vahel. Kuid sageli on perel vaja nõustaja suunamist, et märgata kitsaskohti aga ka ressursse, vaadates probleeme süsteemselt ehk igat pereliiget kui peresüsteemi osa. Olen olemas, kui vajad minu abi.

Kätlin Jaeger

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö erialal, kõrvalerialaks psühholoogia. Juba ülikooli õpingute ajal tärkas minus huvi pereteraapia vastu. Peale ülikooli mitmeid aastaid tervishoiusüsteemis töötades ning toetades seal lapsi ja nende peresid, tajusin vajadust oma teadmisi peresüsteemi funktsioneerimisest arendada. Kriisi olukorda sattunud inimeste toetamiseks läbisin 2018. aastal kogemusnõustaja väljaõppe ning neid oskusi olen rakendanud haiglas peredega töötades. 2019. aastal alustasin Kiira Järve Pereteraapia Koolis pereterapeudi pädevuskoolituse I astmes ning 2021. aastal jätkasin õppimist II astme pädevuskoolituses. Viimased aastad olen õpitud oskusi süsteemsest tööst peredega praktiseerinud Tartu Laste Tugikeskuses.

Pereteraapia õpingute jooksul olen teinud mitmeid avastusi enda peresüsteemi kohta, õppinud tundma enda suhtemustreid ning teinud samme, et luua ennast toetavaid ja oma lähedasi aktsepteerivaid muutusi. Olen ema kahele toredale ning head arenguvõimalust pakkuvale tütrele. Nemad on olnud minu suured innustajad, et tõsta enda suhtlemisoskusi, mille tulemusena olen tänaseks ise Gordoni perekooli koolitaja ning jagan toimivaid suhtlemispraktikaid teistele lapsevanematele. 

Usun, et igas peresüsteemis on muutuste saavutamine võimalik, kui pereliikmed seda ise soovivad. Olen valmis aitama Sinul ja sinu perel avardada vaadet teie suhete ressurssidest ja võimalustest, kuidas luua muutusi ning jõuda suurema teineteise mõistmiseni.

Riin Tammiste

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste magistriõppe (erialad sotsiaalpedagoog ja õpetaja). Laste ja peredega olen erinevates rollides töötanud aastast 2013. Olen  töötanud tugiisikuna lastekodus ja koolis, lastekaitsespetsialistina, sotsiaalpedagoogina, õpetajana. Aastast 2022 olen ka Gordoni perekooli koolitaja.  Sotsiaalpedagoogina koolis töötades sai üsna ruttu selgeks, lastel ilmnevad probleemid on sageli osa suurematest probleemidest peresüsteemis, mida saab lahendada vaid koostöös teiste pereliikmetega. Kogemused erinevates rollides lastega töötamisel on andnud mulle tõuke õppida pereterapeudiks, sest usun sügavalt süsteemse lähenemise tõhususse. 

Usun, et toetavad ja rahuldust pakkuvad lähisuhted on kui vundament meie elus; kui see vundament on tugev, siis seisab meie  elu kindlal alusel ning meil  on rohkem jaksu ja energiat ka teiste asjade jaoks, mis meie elus väärtust loovad (töö, eneseteostus).   Olla lähedastes ja rahuldust pakkuvates suhetes  ole lõpp-punkt vaid teekond, pidev protsess koos tõusude ja mõõnadega, sisaldades ka väljakutseid ja kriise, mis on elu loomulikuks osaks. Kui soovid tuge lähedasemate suhete loomisel, pereelu või paarisuhte väljakutsetega toimetulekul, olen valmis sinuga neid teemasid koos avastama ja sind lahenduste leidmisel toetama.

Isiklikus elus olen kooselus ja minu pere on kärgpere, kus kasvab kaks last.