logo-removebg-preview.png

Kiira Järv

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Psühholoog, pereterapeut, koolitaja.

Psühholoogi hariduse sain Tartu Ülikoolis 1973. aastal. Kliiniline psühholoogia oli siis minu huvi ja kliinilise psühholoogina olen psühhiaatriahaiglas töötanud siiani. Viimased 15 aastat küll ainult osalise koormusega, sest Eesti taasiseseisvumine tõi palju võimalusi õppida uusi asju.

90-ndad aastad olidki tõsise õppimise aeg. Parim, millega tol ajal kokku puutusin ning mis on minu peamine töö- ja pädevusvaldkond praeguseks, on perede nõustamine ja pereteraapia. Alates koolituse lõppemisest 1992 olen pidevalt töötanud peredega ja mõned aastad hiljem alustasin ka pereterapeutide koolitajana.

Südamelähedane on ka lapsevanemate koolitamine ning enesearengu- ja teraapiagruppide juhendamine. Kõike seda tehes tunnen, et saan jõudumööda aidata inimestel kujundada rahuldustpakkuvamat ja õnnelikumat elu ning nende perede lastele turvalisemat ja toetavamat kasvukeskkonda.

Lisaks erialasele väljaõppele on isiklik elu samuti mitmesuguseid õppetunde korraldanud ja väljakutseid esitanud. Noorusearmastus ja abielu, laste sünd, elu koos ämma ja äiaga, pere- ja tööelu ühitamine, lahkuminek ja lahutus pärast rohkem kui paarikümneaastast abielu, ema olemine täiskasvanud lastele, uus paarisuhe küpse täiskasvanuna, “minu” ja “sinu” suured lapsed, ämma ja vanaema roll. Kõik need eluteel saadud kogemused on toeks ja aitavad paremini mõista ning aidata inimesi, kes oma muredega minu poole pöörduvad.

Haridus

 • 2009 — kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
 • 1973 — Tartu Ülikool, kliinilise psühholoogia eriala

Töökogemus

 • alates 2008 — OÜ Perekonsultatsioonid – nõustaja, pereterapeut, koolitaja
 • alates 2002 — Tartu Rahvaülikool – Gordoni perekooli juhendaja
 • alates 1999 — Tallinna Psühhodraama Kool – õppejõud ja superviisor
 • 1996 – 2001 — Professionaalse Psühholoogia Erakool – õppejõud
 • 1994 – 1996 — TÜ Arstiteaduskonna Psühhiaatriakliinik – assistent 0,5k
 • 1993 – 2008 — Psühholoogilise Nõustamise ja Koolituse Keskus Meritus – nõustaja, pereterapeut, koolitaja
 • 1990 – 1995 — Tartu Perenõuandla – konsultant lepingu alusel
 • 1987 – 1990 — Tartu Ülikool, psühhodiagnostika labor – teadur
 • alates 1973 — SA TÜK Psühhiaatriakliinik – kliiniline psühholoog

Täiendkoolitus

 • 2012 — Pereteraapia konverents (Rooma) – Children on the edge – cultural dilemmas for family therapists
 • 2012 — Rebecca Sears (USA) –  Couples weekend workshop “Getting the Love You Want”
 • 2012 — M. Karp (Suurbritannia) – Barriers to intimacy in families
 • 2012 — S. Wieland (Kanada) – Early childhood trauma and therapy
 • 2012 — T. Bolzmann (Argentina) –  Family Constellations
 • 2011 — H. Pinomaa (Soome) –  Emotionally Focused Therapy for Couples
 • 2011 — M. Andolfi (Itaalia) – Practicum in Family Therapy
 • 2010 — The 7th congress of EFTA (Pariis) –  New Ways for Systemic Practise
 • 2010 — M. Thorsheim (Norra) – Family Constellations
 • 2010 — M. Andolfi (Itaalia) – The Adolescent and the family therapy
 • 2009 — R.Wendt (USA) –  The self of the therapist in couple and marital therapy
 • 2009 — J. Piha, F. Schmitt (Soome) –  Infant development in social context
 • 2009 — Frank M. Dattilio, (USA) –  Cognitive Couple Therapy
 • 2008 — A. Holmgren (Taani) – Narrative freedom in Therapeutic Context
 • 2008 — Scott D. Miller, (USA) –  “What works” in Therapy
 • 2008 — Elspeth McAdam, (Suurbritannia) – Where Psychobiology Meets Psychotherapy
 • 2008 — S.Wieland (Kanada) – Komplekstrauma ja dissotsiatsioon: töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega
 • 2008 — K.Haaland (Norra) – Children in Divorce Process
 • 2008 — M.Thorsheim (Norra) – Family Constellations
 • 2007 — Y.Naor (Iisrael) – “Psychodrama and Family Therapy”
 • 2007 — J.Piha, F.Schmitt (Soome) – Family and Network Approarch in Open Care Psychiatry
 • 2006 — J.Biechonski (Suurbritannia) – Transactional Hypnoanalysis
 • 2005 — F.Scmitt (Soome) – Small child in Family Therapy
 • 2005 — A.Suokas-Cunliffe (Soome) – Trauma ja Dissotsiatsioon
 • 2004 — M.Andolfi (Itaalia), M.Hotvedt (USA) – Meta Meta Practicum in Family Therapy
 • 2002 — R.Zipursky, J.Trainor (Canada) – Early Intervention of Psychosis
 • 2002 — M.Karp (Suurbritannia) – Töötuba: “Individuaalne töö klientidega psühhodraama meetodil”
 • 2002 , 2004 — M.Karp (Suurbritannia) – Psühhodraama töötoad
 • 2000 — M.Andolfi (Itaalia), M.Hotvedt (USA) – Meta Practicum in Family Therapy
 • 1997 – 2001 — Tallinna Psühhodraama Kool – Psühhodraama lavastaja koolitus
 • 1997 – 1999 — T.Staffans (Soome) – Noorukite efektiivse suhtlemise treeningu kursus, litsenseeritud instruktor
 • 1996 — Grupianalüüsi Instituut (Norra) S.Lorentzen, K.Lyngstad – Advanced Course in Group Psychotherapy
 • 1996 — Grupianalüüsi Instituut (Norra) S.Lorentzen, K.Lyngstad – The Basic Course in Group Psychotherapy
 • 1995 – 1996– M.Hotvedt (USA), E.Ridgely (Kanada) – Family Therapy Seminar “Marital Crisis, Sexual Crisis and Position of Children”
 • 1995– M.Andolfi (Itaalia) – Family Therapy Seminar “The Problem Child as Consultant”
 • 1995 — M.Andolfi (Itaalia) – Advanced training course in Family Therapy
 • 1995 – 1997 — Soome Moreno Instituut – Group Leader of Action Methods
 • 1994 — M.Aarts (Holland) – Marte Meo International Trainingweek: The basic course on child development and child supportive parental behavior
 • 1993– L.Tuovinen, T.Staffans (Soome) – Lapsevanemate efektiivsuse treeningu kursus (Gordoni perekool), litsenseeritud instruktor
 • 1991 – 1992 — J.Männik , M.Borgengren, A.Forsmarkt, B.Montan (Rootsi) – Pereteraapia pädevuskoolitus
 • 1991 — R.Blake (Inglismaa) – Grupianalüüsi töötoad
 • 1986 – 1987 — H.Mikkin jt. – Suhtlemise videotreenerite kursus
 • 1986 — Moskva Serbski nim. Kohtupsühhiaatria Instituut – Psühhodiagnostika
 • 1985 — Moskva I Meditsiiniinstituut, prof. F.Berezin – Psühhodiagnostika

Erialased tegevus

 • Kuulumine erialaorganisatsioonidesse:
  • Eesti Psühhodraama Ühing
  • Eesti Pereteraapia Ühing (juhatuse liige)
 • Pereteraapiaalaste seminaride ja koolituste korraldamine juhtivate rahvusvaheliselt tuntud spetsialistide osavõtul: R. Wendt, M.Andolfi, T, Bolzmann, T.Andersen, J.Piha, J.Seikkula, F.Schmitt, M.Sparmann, M.Hotvedt, S.Aavaluoma, Y.Naor, M.LaSala jt.
 • 2002 — Eesti Psühhiaatrite Seltsi esmaste psühhoosideravi õppepäeva korraldamine
 • 1998 — Eesti – Soome ühisseminari korraldamine teemal “Psühhootiliste kriiside ravi”

Erialased publikatsioonid ja ettekanded konverentsidel

 • Artiklid ja kommentaarid ajakirjades Pere ja Kodu, Eesti Naine, Anne, ajalehes Kliinikumi Leht, Eesti Televisioonis, Kuku Raadios ja Tartu Raadios.
 • 2011— Ettekanne ja töötuba rahvusvahelisel konverentsil “Mutual relations in marriage. Parents role. Psychological work with problems of modern family”, Riias.
  – Ettekanne “Parents and children problems in remarried family situation.”
  – Töötuba “Loving parents in modern family. Family therapist perspective.”
 • 2010 — Ettekanne EPTÜ juubelikonverentsil “20. aastat pereteraapiat Eestis”, Tallinnas.
  – Teema: Lapse mure – perekriisi põhjus või tagajärg? Kuidas peret aidata?
 • 2009 — Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “WHEN LOVE NEEDS A HELP” Riias
 • 2008 — Töötuba Balti Moreno konverentsil Valmieras
 • 2008 — Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “Pereteraapia ja lastekaitsetöö võimalused riskiperede toetamisel” Tallinnas
 • 2008 — EQUALi projekti “Töö- ja pereelu ühitamine läbi lapsevanemate koolituse” lõpukonverents Tartus
 • 2004 — Ajakirja “Pere ja Kodu” aastapäevakonverents Tallinnas
 • 2002 — Ettekanne psühhootiliste kriiside ravi tutvustaval seminaril Riias
 • 2001 — Ettekanne 2. Balti Regionaalsel Bioloogilise Psühhiaatria Konverentsil Tartus
 • 1999 , 2001 — Ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel International Meeting on the Treatment of Psychosis (Pärnu 1999), (Tromsö 2001)

Erialane koolitustegevus

 • Koolituskursus “Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”. Osalemine kursuste läbiviimisel Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus.
 • 3. aastane perekonna psühhoteraapia spetsialiseerumiskoolitus, kursuse väljatöötamine ja koolitamine. Kursuste juhendamine Eestis, Venemaal, Lätis
 • Meditsiiniõdede rühmatöö koolitus, programmi väljatöötamine ja koolitamine
 • Suhtlemiskursused lastevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele Thomas Gordoni meetodil
 • Psühhoteraapia ja enesearengu gruppide juhendamine psühhodraama ja grupianalüüsi meetodil
 • Psühholoogia eriala üliõpilaste praktika juhendamine

Keelte oskus

 • Emakeel:
  • eesti keel
 • Võõrkeeled:
  • inglise keel – hea
  • vene keel – hea
  • saksa keel – algtase

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by