logo-removebg-preview.png

Kadri Järv-Mändoja​

Kadri Järv, Kadri Järv-Mändoja, pereterapeut, koolitaja

+372 5296 061

kadri@perekonsultatsioonid.ee

Psühholoog, pereterapeut, koolitaja.

Peale gümnaasiumi lõpetamist õppisin paar aastat eripedagoogikat ja seejärel asusin õppima psühholoogiat, sest soovisin saada täiskasvanutega töötavaks kliiniliseks psühholoogiks. Õpingute kõrvalt avanes võimalus asuda tööle Tartu psühhiaatriakliinikusse, kus ma töötasin kokku kuus aastat. Töötades sai mulle õige pea selgeks lapsepõlve olulisus ja mõju täiskasvanueale. Paljud probleemid ja raskused saavad alguse just kõige varasematest aastatest ning nende ületamine täiskasvanuna on tihti tunduvalt raskem. Nii valisin kõrvalerialaks lastepsühholoogia ja 2002. a. lõpetasin Tartu Ülikoolis koolipsühholoogia magistriõppe. Alates 2000.a. olen töötanud koolipsühholoogina ja 2008.aastast perekonnapsühhoterapeudina. Laste ja noortega töötades pean oluliseks terve perekonna kaasamist. Nii mõnigi lapse mure saab kiirelt lahendatud, kui lapsevanemad appi tulevad.

Lapsevanemaks olemine on minu meelest üks keerulisemaid ja vastutust nõudvamaid ameteid. Nii nagu ei ole olemas halbu lapsi, ei ole olemas ka halbu või läbikukkunud vanemaid ning oma lastele soovitakse alati kõige paremat. Paraku võib tihti jääda puudu oskustest ja teadmistest. Seetõttu tuleb ka lapsevanemaks olemist õppida. Olen nii isiklike suhete kui ka oma töö jaoks väga palju abi ja teadmisi saanud Gordoni perekoolist, kus lapsevanemad saavad kokku korra nädalas 8 nädala jooksul. Selle pika aja kestel õpitakse märkama enda ja teiste vajadusi, aktiivselt kuulama ning tõhusalt kehtestama. Minu jaoks üks tähtsamaid oskusi, mida ma perekoolist saanud olen, on oma “tassi täitmine” ehk enda vajaduste eest hoolitsemine, mis mul varem just kõige paremini ei õnnestunud. Olen ka lapsevanematega töötades kogenud seda, et sageli on just vanema tühi tass see, mis kodus probleemid teravaks teeb. Alates 2004.aastast olen Gordoni perekooli sertifitseeritud koolitaja ning juhendan lapsevanemate gruppe ikka suure rõõmu ning huviga. Tore on näha, kuidas lapsevanemad perekoolis õpitud suhtlemisoskuste abil suhetest rohkem rõõmu tundma hakkavad. Tean, et seeläbi oskavad vanemad oma tasse täis hoida ning lapsi ja teisi lähedasi tõhusalt kuulates toetada.

Perekooli oskuseid kasutan igapäevaselt oma kalli ja toetava abikaasa Mareki ja 3 koolieelikust pojaga. Isiklikes suhetes pean oluliseks oma vajadustest rääkimist. Ei saa loota, et teised teavad, mida ma soovin, kui ma sellest selgelt ei räägi. Olen elult õppinud ka seda, et rasketel aegadel tuleb osata abi küsida ja mitte karta, et see on nõrkuse märk. Üksi oma probleemide sees olles ongi väga raske otsustada – vaja on rääkida kellegagi, kes on neutraalsem ja aitab tugevate emotsioonide vahelt näha mõistlikke otsuseid. Pean enese arendamist nii teadmiste kogumise, psühhoteraapia või tööalase supervisooni abil üheks edasiviivaks jõuks. Väga palju olen õppinud enda kohta psühhodraamast, mis on minu jaoks üks toredamaid viise ennast tundma õppida. Kuid lisaks kõigile nendele tõsistele tegevustele meeldib mulle perega looduses käia, raamatuid lugeda, ujuda ja kinos ning teatris käia. Muidugi on päris suur katsumus töö kui ka pereelu vahel tasakaalu leidmine ning veelgi keerulisem sinna juurde endale puhkusehetkede leidmine. Kuid elu ongi üks suur väljakutse ja pidev õppimine.

Haridus

 • Alates 2018 Pereteraapia koolitaja ja -superviisori pädevuskoolitus
 • 2004— 2009 Koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
 • 1999 – 2002 — Tartu Ülikool, rakendusmagistratuur koolipsühholoogia erialal
 • 1996 – 1999 — Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe psühholoogia erialal (kõrvalerialana lastepsühholoogia)
 • 1994 – 1996— Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond (lõpetamata)
 • 1982 – 1994— Tartu Miina Härma Gümnaasium

Töökogemus

 • alates 2008— OÜ Perekonsultatsioonid – psühholoog, pereterapeut, koolitaja
 • alates 2006— Gordoni Õpetajate Kooli litsenseeritud koolitaja
 • 2005 – 2008— Audentese Erakool – koolipsühholoog
 • alates 2004— Gordoni Perekool – litsenseeritud koolitaja
 • 2003 – 2006— Mainori Kõrgkool – õppejõud
 • 2002 – 2005— Tallinna Nõmme Põhikool – koolipsühholoog
 • 2001 – 2002— Lõuna riigikaitse osakond, Kaitsejõud – arstliku komisjoni psühholoog
 • 1999 – 2002— Tartu Audentese Erakool – koolipsühholoog
 • 1999 – 2001— Tartu Ülikooli Kliinikum, Psühhiaatriahaigla akuutosakond – psühholoog
 • 1996 – 1999— Tartu Ülikooli Kliinikum, Psühhiaatriahaigla akuutosakond – praktikant

Täiendkoolitus

 • 2020 – Clinical Supervision Course online, Maurizio Andolfi Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 20 tundi
 • 2013  The EMDR approach to psychotherapy. Baaskoolitus. Kerstin Berg Johannesson
 • 2012  Psüühiline trauma. Maire Riis, Laste ja Noorte Kriisiprogramm(6 akadeemilist tundi)
 • 2010  Family therapy seminar and supervision. Michael LaSala, PhD (8 tundi)
 • 2010   Adolescent in crisis and family therapy. Maurizio Andolfi M.D. (16 tundi)
 • 2010  Edukas projektitöö.Kairi Brik, OÜ Projektiekspert (15 tundi)
 • 2009 — Uued arengud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises. Alte Dyregrov, Ph.D (4 tundi)
 • 2009  Infant development in social context. Jorma Piha (M.D., Ph.D, Turu Ülikool, Soome), Florence Schmitt, M.A. PhD student, Turu Ülikool, Soome (8tundi)
 • 2009  Töökogemuslik seminar SPLO programmi rakendamisest koolipsühholoogi töös. Ly Erg (8 tundi).
 • 2005 – 2008 — Perekonna psühhoterapeutide 3-aastane põhikoolitus – Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus Meritus (koolitusluba nr. 4307HTM)
 • 2006 — Gordoni õpetajate kool (TET) – sertifitseeritud koolitaja
 • 2006 — Inimestevaheliste probleemide lahendamise eeloskuste ja oskuste õpetamine I-II kooliastme õpilstele, 16 tundi (1AP) – TÜ Haridusteaduskond, lektor Ly Erg
 • 2004 — Gordoni Perekooli suhtlemistreenerite väljaõpe, sertifitseeritud koolitaja – Gordon Training International (USA) ja Perekeskus Sina ja Mina
 • nov. 2004 — Koolitusseminar Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus, 8 tundi – H. Saat ja E. Kiive
 • okt. 2004 — Õppepäev Hüperaktiivse lapse abistamine, 6.5 tundi. Korraldaja SA Eesti Agre
 • mai 2003 — Laste väärkohtlemine ja perevägivald. Põhjused, tagajärg ja sekkumisvõimalused, 9 tundi – M. Oranen (Federation of Mother and Child Homes and Shelters in Finland)
 • august 2002 — Approaches to helping children with EBD. Can psychologist make a difference? – Lektor P.Farrell (Inglismaa)
 • jan. 2000 — Baltic States Seminars for Parents, Teachers, School Psychologists, Mental Health Professionals and Medical Staff – Dr Roy M. Kern (Atlanta, Georgia, USA), Dr Francis X. Walton (Columbia, South Carolina, USA)
 • 1999 – 2000 — Pereteraapia koolitus – Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse – kursuse läbiviijad A.Keerberg, Ü.Luts, R.Montonen ja K.Järv
 • august 1998 — Suveinstituut – Clincal Child Psychology – õpetajad S.Graham PhD, B.Backs MSc, D.Dobson PhD (Calgary Ülikool)
 • juuli 1998 — Kursus – Cognitive Therapy of Depression – õpetajad Dr. M.Fennell PhD (Oxfordi Ülikool), Prof. J.Scott MD (Newcastle’ Ülikool), 12 tundi.
 • aprill 1998 — Psühhodraama kursus – Unenägude ja teadvustamata materjali käsitlus psühhoteraapias ja psühhodraamas – õpetaja J.Kuokkanen FM (Soome Psühhodraama Ühing), 26 tundi
 • nov. 1996 — Kursus – Emotional and Behavioral Disorders in School – P.Farell (Manchester)

Täiendav töökogemus

 • alates 2019 – Eesti Pereteraapia Ühing, Kutsekomisjoni liige
 • 2013-2014— Kõneisik Siseministeeriumi teavituskampaanias Tark Vanem
 • 20082019 – TAI, koolitused lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele
 • 2013— E-koolitus „Tark lapsevanem. Piiride seadmine lastele!“ http://www.sinamina.ee/e-koolitused/koolitused/koolitus/?sid=2
 • alates 2006– 2010 — Lähisuhete- ja lastekasvatusalane nõustamine internetiportaalides
 • alates 2005— Psühholoogia-alased artiklid ja kommentaarid erinevates väljaannetes; sõnavõtud televisioonis ja raadios
 • 2009 – 2011— Koolitused õpetajatele ja lapsevanematele Lastekaitse Liidus
 • 2005 – 2008— Lasteaiaõpetajate koolitused MTÜ Hea Algus juures
 • alates 2003 — Lühiloengud ja koolitused lapse arengust ja lähisuhetest.

Erialane ühiskondlik tegevus

 • 20092014 ja taas alates 2020 Perekoolituskeskus Sina ja Mina, juhatuse liige
 • alates 2008— Eesti Pereteraapia Ühing
 • 2005– 2010 Eesti Koolipsühholoogide Ühing, esinaine
 • alates 2002— Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Trükised

 • 2013 — „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal“, Tervise Arengu Instituut
 • 2011 — „Nõuanded kogu perele“, Tammerraamat
 • 2011 — „Sotsiaalained. Valdkonnaraamat Gümnaasiumile“, peatükk „Vanemlikkus ja lapsevanemaks kasvamine. Vanemate roll ja vastutus“
 • 2008 — „Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis“, Tervise Arengu Instituut

Uurimistööd

 • Bakalaureusetöö teema:
  • “Laste tavateooriad. Eelkooliealiste ja algklassiõpilaste tavaarusaamad ainest”. Juhendaja Eve Kikas, PhD
 • Magistriprojekti teema:
  • “Eelkooliealiste ja algklasside laste tavaettekujutused lahustumisest”. Juhendaja Eve Kikas, PhD

Keeleoskused

 • Inglise keel kõnes: väga hea; kirjas: väga hea: arusaamine: väga hea
 • Vene keel kõnes: hea; kirjas: hea; arusaamine: hea

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by