Kätlini CV

Haridus

2002 – 2012   Tallinna Ülikool Õigusinstituut õigusteaduskond III kursus, katkestasin õpingud

2002 – 2003   Tallinna Pedagoogikaülikool sotsiaalteaduskond magistriõpe, teaduslik kraad sotsiaaltöö magister, magistritöö teema Alaealised õigusrikkujad Jõgevamaal: nende lähivõrgustik kriminaalhooldusametnike vaatenurgast

1997 – 2001   Tallinna Pedagoogikaülikool sotsiaalteaduskond sotsiaaltöö eriala, teaduslik kraad bacalaureus artium, lõputöö teema Alaealised õigusrikkujad Jõgevamaal: kuritegevuse vähendamise võimalusi

1985 – 1987   Tallinna Meditsiinikool meditsiiniõe eriala

1974 – 1985   Jõgeva I Keskkool

 

Täiendkoolitus

2013 –   Pereteraapia pädevuskoolitus, Perekonsultatsioonid OÜ

2013   Grupitöö metoodika, Sisekaitseakadeemia

2012   Seksuaalkurjategijate programm Uus suund, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

2012   Sissejuhatus kognitiiv-käitumisteraapiasse, Kognitiivse Käitumisteraapia Kool

2011 – 2012   Pereteraapia algkursus, Perekonsultatsioonid OÜ

08.2011   HIV/AIDSi ja narkomaania ennetamise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide ja nende koostööpartnerite suvekool, TAI

08.2011   Täiskasvanute õppimise tõhustamise võimalusi, Tartu Kutsehariduskeskus

12.2010   Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamine, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

12.2010   Motiveeriv intervjueerimine, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

10.2010   Erinevad õppijad-väljakutse koolitaja professionaalsusele, ANDRAS

04.2010   Kognitiiv-käitumusliku programmi Õige hetk, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

10.2009   Nõustamine ja pereprobleemide süsteemne käsitlemine, Tallinna ülikool Rakvere kolledž

11.2009   Viha juhtimine, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

10.2008   Joovastirehabilitatsiooni tulemusüksuste grupitööde juhendamine, nõustamisoskuste koolitus, SKA ATAK

10.2008   Eluviisitreening, treeneri koolitus, EV Justiitsministeerium

2005-2006   Lahutusseminar, juhendajate koolitus, Eesti Lastekaitse Liit

2005-2007    Mentorite koolitus, Kuriteoennetuse Sihtasutus

01.2004   Võitlus koolikiusamisega, Haridus- ja Teadusministeerium

04.2002   Suhtlemine meediaga, EV Justiitsministeerium

08.2001 – 11.2001   Kvaliteedijuhtimine, EV Justiitsministeerium

09.1999   Riigiametnike atesteerimise ja hindamisvestluse läbiviimine, OÜ EMI

10.1999 – 11.1999   Sõltuvushaigete preventsioon. Tugiisikute koolitus, Tartu A-polikliinik

03.1998 – 05.1998   Kriminaalhooldusametnike väljaõpe, Justiitsministeerium

01.1998   Lastekaitsetööalane koolitus, Lastekaitse Liit

1996 – 1997   Enda potentsiaali tundmaõppimine ja kasutamine, OÜ Meta-Profit

1995 – 1996   Lastekaitsenõustaja lisaeriala, Tallinna Pedagoogikaülikool

10.1994 – 12.1994   Rahvusvaheline meditsiiniõdede koolitus Bornholmi Sotsiaal- ja Meditsiinikool, Taani Kuningriik

Töökogemus

2012 –    Reiting OÜ, lepinguline koolitaja (töötute motivatsioonikoolitus, tööklubi)

09.2009 –   Tartu Kutsehariduskeskus, käsunduslepingu alusel lektor (ärieetika, ärietikett, suhtlemisõpetus)

06.2008 –   Tartu Vangla, sotsiaaltöötaja

04.2006 – 05.2008   Kätlin Servet Õigusbüroo OÜ juhatuse esimees, õigusnõustaja

01.1999 – 12.2005   Jõgeva Maakohtu kriminaalhooldusosakond, juhataja, 8 alluvat

05.1998 – 01.1999   Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Jõgeva talitus, talituse juhataja, 8 alluvat

01.1995 – 03.1998   Jõgeva Vallavalitsus, sotsiaaltöö peaspetsialist, 8 alluvat

1992 – 1995   FIE, kosmeetik

1987 – 1991   Jõgeva Teeninduskombinaat, kosmeetik

1987 – 1999   Jõgeva Haigla, meditsiiniõde

 

Täiendav informatsioon

Keeleoskus                  Eesti keel – emakeel

Inglise ja vene keel kõnes ja kirjas

Arvutioskus                 Word, Excel, Power Point

Juhiload                       B kategooria

 

Huvid                         Õppimine, mõtlemine, lugemine.