Superviseeritavad pereterapeudid

Renee Nahkur

Olen õppinud Tallinna Ülikoolis bakalaureuse tasemel psühholoogiat. Plaanin enda teadmisi lähiajal täiendada magistri tasemel. 

Olen olnud kooselus 27aastat ja mul on täiskasvanud poeg.

Minu klientideks on pered ja üksikisikud kellel on olnud teineteisega lahendamatuna näivaid erimeelsusi. Olen üle 5 aasta teinud tööd agressiooni ja lähisuhtevägivallaga nii grupijuhina kui ka individuaalselt. Tehes tööd ainult ühe osapoolega, mõistsin, et perele on oluline saada
jõustatud kogu peresüsteemi ulatuses. Nii jõudsin arusaamiseni, et oluline on näha perekonda läbi mitme põlvkonda ning näha nende mõju teine teisele. Seega tundus loogilise jätkuna asuda süsteemset pereteraapiat õppima. Kogu senine õppeprotsess on olnud minule väga huvitav ja põnev aeg. On ääretult tähtis mõista kui olulised on peresüsteemi heaks toimimiseks kvaliteetsemad suhted pereliikmete vahel. Oma töös olen märganud kui tähtsal kohal on pereliimete uskumused, veendumused ja lootused teineteisele. Usun, et meil kõigil on olemas vajalikud ressursid igapäevaseks toimetulekuks aga elus on hetki kus nende nägemine on mingil põhjusel kas häiritud või piiratud. Pereteraapia on võimalus need oskused ja toimetuleku mehhanismid nähtavaks tuua.

Nii nagu iga inimene on unikaalne, nii on ka iga paarisuhe ainulaadne. On meeliliigutav näha partnerite püüdluseid parema suhte nimel pingutamas. Mind on alati kõnetanud USA sotsioloogi Warren Farrelli ütlus:“ We are all in the same family boat. When only one sex wins, both sexes lose.“ Isegi, siis kui mõnel pereliikmel mõistmine mõnel korral kohe ei õnnestu või uus oskus ei rakendu, on oluline anda aega uuesti proovida ning katsetada. On
oluline mõista, et nii nagu maailm ise ei ole täiuslik, ei ole ka inimesed selles. Lihtsam oleks hukka mõista, mina olen valinud mõistmise tee ja mul on siiras soov seda omandatud oskust ka enda klientidele jagada. Lähtun uskumusest, et ükski inimene ega suhe ei ole vale. Me ei sünni maailma halbade ja headena. Kedagi ei saa süüdistada, et ta eksis. Saame mõelda, et ta ei osanud. On suur väärtus toetada ja teha koostööd inimestega kes tahavad osata.

Minu juurde on pöördunud pered ja isikud, kellel on probleem olnud emotsioonide väljendamisega ning impulsside ohjeldamisega. Nad on tundnud, et on ohtlikud ja ebameeldivad nii iseenda kui ka teiste vastu või on tundnud enda lähisuhtes partneri poolset kontrolli, armukadedust ja hirmu. Lisaks on nad tundnud, et ei suuda iseseisvalt ennast enam kontrollida ja on see tõttu õnnetud ja segaduses. Kliendid on taibanud, et nad ei kontrolli enam enda elu vaid elu kontrollib hoopis neid. Kõrgendatud ärevus peres on nakkav ja mõjutab kõiki pereliikmeid. See mõjutab paarisuhte kvaliteeti, õnnestumisi töös, laste toimetulekut koolis ja huviringides, lisaks suhteid lähisugulastega jne.
Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige. Olen justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud vägivalla vähendamise arengukava töögrupi liige. Lisaks süsteemse pereteraapia õpingutele olen leidnud võimalusi enesearendamiseks. Mõned läbitud koolitused:
Peretöö alane täiendusõppe kursus “Paarisuhte ehituskivid” koolitus ”Lepituseni iseenda eluga”. Saara Kinnunen(Soome),sotsiaalpsühholoog ja psühhoterapeut.
Koolitus “Vestlused leinajatega” psühhiaater ja psühhoterapeut Florence Schmitt(Soome) Koolitus “Turvaline perenõustamine perevägivalla ja sõltuvustega toimetulekul integratiivse psühhoteraapia põhimõtete ja viimaste uuringute valguses” Tero Pulkkinen
psühhoterapeut(Soome)
Koolitus “Hingehoid-leinanõustamine” Kaido Soom teoloogiadoktor
Koolitus “Lein vanemas eas” TÜ, Karmel Tall
Koolitus “Leinava pere hingehoidlik toetamine”. hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer
Koolitus „Kuidas toetada vanemlust pärast lahutust ning kärgperes?“ peteterapeudid Saija Falck ja Anssi Tietäväinen(Soome)
Koolitus “Psühhoanalüütiline käsitlus paariteraapiast” Anne Anttonen pere- ja paariteraapiakoolitaja (Soome)
Kursus “Rühmaprotsessid ja –juhtimine”. hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer
Koolitus „Vägivaldse käitumisega inimene – kas alati ka psüühikahäire diagnoosiga?” psühhiaater Reine Pilli
Koolitus “Ravi ja nõustamine seksuaalkäitumisprobleemide korral” psühholoog Margus Veem
Koolitus “Psühhopatoloogia ja farmokoloogia” psühhiaatrid Anne Kleinberg, Madis Parksepp
MTÜ Vaiter- “Hoolivad isad” grupijuhi koolitus., Caring Dad Facilitator Training (24h) Dermot Brady, Kingston University, Elaine Gaskell-Mew; St. Michael’s Fellowship UK
2017-2018 Lyömätön Linja (meeste vägivalla katkestamise programm), Lyömätön Linja Espoossa ry

Kui Sa soovid oma isiklikke või pereprobleeme lahendada, siis leiame koos kuidas seda teha. Tegelen individuaal-, paari- kui peretööga.

Minule saab kirjutada elektronposti aadressil renee.pereterapeut@hotmail.com

või saad helistada mulle numbrile 5025857.

Ma võtan vastu Tallinnas Lastekodu 6a.

Irma Vaher

Oma esimese magistrikraadi kaitsesin 2012. aastal Tallinna Ülikoolis
eripedagoog-nõustaja erialal. 2015 aastal alustasin magistriõpinguid Tallinna Ülikoolis lastekaitse-sotsiaalpedagoogika erialal. 2016. aastal alustasin perekonnapsühhoterapeudi kolmeaastase väljaõppega Tallinnas ning alates õpingute algusest olen nõustanud peresid pereteraapia teadmistele tuginedes.

Töökogemused eripedagoogi, nõustaja ja lastekaitsetööajana on rikastanud mind kogemustega laste ja peredega töötamiseks. 

Täiendan end regulaarselt ja olen läbinud peresuhetega töötamiseks mitmeid erialaseid koolitusi (“Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredele, tegevuskava ja sekkumised“, koolitaja Monica Whyte; „Imago” suhteteraapia sissejuhatav koolitus; James Furrow seminar “Tunnetekeskne pereteraapia: Suhete tervendamine ja paindlikkuse soodustamine”; “Katkenud sidemed ja reetmine: Truudusetuse tagajärgedega töötamine tunnetekeskses paariteraapias” jt).

Kui tunned, et oled väljapääsmatus olukorras, teismeline või partner või pereliige ajab “hulluks”  või vajad selgust iseendas, siis perenõustaja toel saad oma suhteid pereliikmetega parandada ning leida lahenduse või leevenduse keerulisele olukorrale. 

Suhete, muutuste ja isikliku rahulolu heaks saad minuga ühendust võtta maili vs tel teel – leian sinu perele või sulle sobiva nõustamise aja (tööpiirkond Pärnu linn, Pärnumaa ja Tallinn, nõustan eesti keeles). 

Olen EPTÜ liige.

Telefon: 5543553