Superviseeritavad pereterapeudid

 

 

 

Marilin Küünarpuu

Olen perenõustajana läbinud süsteemse pereteraapia sissejuhatava kursuse ning hetkel õpin perekonna psühhoterapeutide koolituse 3. aastal. Peresid olen toetanud ja nõustanud alates 2015. aastast.

Perenõustamisel keskendun pereliikmete omavahelisele suhtlemisele ja suhete kvaliteedile, erinevatele elusündmusele ning nendega toimetulekule. Perenõustamine võimaldab pereliikmetel väljendada ennast turvalises keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi, arusaamasid ja vajadusi, samuti leida pere ühiseid tugevusi ning seeläbi tuua muutus peresuhetesse ja pereliikmete ellu.

Hea aluse pere toetusvajaduste mõistmiseks on mulle andnud Tallinna Ülikoolis omandatud sotsiaaltöö eriala magistriõpingud ning mitmed erialased koolitused („Imago suhteteraapia sissejuhatus“, koolitaja Rebeca Sears, „Adolescent in Crisis and Family Therapy“, koolitaja prof Maurizio Andolfi M.D, "Süsteemne lähenemine sõltuvusprobleemidega peredel, tegevuskava ja sekkumised“, koolitaja Monica Whyte ja motiveeriva intervjueerimise sissejuhatav koolitus jt).

Vajalikke kogemusi tööks erinevate peredega olen mitmete aastate jooksul kogunud sotsiaal-, erinoorsoo-, puuetega laste ja lastekaitsetööajana. Sobiva aja nõustamiseks saab kokku leppida, kui kirjutate või helistate mulle.

Nõustamisi viin läbi Tallinnas Nõmmel ja eesti keeles.

Lahendused on alati olemas – püüame need koos ja ühiselt üles leida.

Telefon: 5550 9001

E-kiri: marilin.kuunarpuu@gmail.com

 

 

Elen Pikknurm

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala bakalaureuse- ja magistriõppe, millest viimases spetsialiseerusin nõustamispsühholoogiale. Ülikooli ajal tekkis huvi kliinilise psühholoogia vastu ning õpingute kõrvalt avanes võimalus asuda Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikusse praktikale. Psühholoogina alustasin psühhiaatriakliinikus tööd 2014. aasta alguses.

Kokkupuutes töös kliiniliste patsientidega ja nende perekondadega sai veelgi kinnitust arusaam, et perekonna mõju indiviidile on väga suur ja oluline ning see saadab inimest kogu tema edasise elu vältel. Psühholoogina ei saa seda osa oma töös tähelepanuta jätta. Sellest tulenevalt alustasin õpinguid pereteraapia algkoolitusel ning alates 2015. aasta jaanuarist jätkan õpinguid psühhoterapeudi pädevuskoolitusel.

Tegelen nii individuaal-, paari- kui ka perenõustamisega. Nõustan eesti keeles, vajadusel ka inglise keeles.

Olen Eesti Pereteraapia Ühingu liige.

E-kiri: elen.pikknurm@gmail.com