Pärnu pereterapeudid

Kairi Koppel

Lõpetasin 2010. aastal Akadeemia Nord magistriõppe psühholoogia erialal. Aastatel 2013 – 2015 omandasin Tartu Ülikoolis kliinilise psühholoogi kutse eeldusained. 2015. aastal alustasin perekonnapsühhoterapeudi kolmeaastase väljaõppega Tallinnas. Praktilise töökogemuse olen saanud Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku psühholoogi ametikohal. Tegelen paari- ja perenõustamisega, samuti  individuaalse nõustamisega. Üks osa minu tööst on suunatud psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete ning riskikäitumise hindamisele ja terapeutilisele ravimisele.

Telefon: 56493972

E-kiri: kairikoppelise@gmail.com