Koolitajad

Auli Kõnnussaar

Olen pereterapeut, psühholoog (koolipsühholoog, tase 7) ja koolitaja.

Lõpetasin 2003 aastal Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala. Pärast kooli lõpetamist asusin tööle Mustamäe Gümnaasiumi, kus töötasin kuni 2009 aastani koolipsühholoogina.

Koolist ära tulles hakkasin koolitama täiskasvanuid, kelle oskustest ja hoiakutest sõltub laste heaolu. Viisin läbi PREP-paarisuhtekoolitusi (koos abikaasaga), Gordoni perekooli ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitusi.

Tartusse elama asumise järel töötasin neli aastat (2014-2018) Tartumaa Rajaleidja keskuses, kus laste arengu toetamiseks keskendusin lapse ümber olevate täiskasvanute nõustamisele.

Hetkel on mul erapraksis Tartus, kus teen pereteraapiat ja nõustan. Lisaks koolitan lapsevanemaid ja spetsialiste.

Huvi inimeseks olemise ja suhetes toimuva vastu on innustanud mind jätkuvalt oma teadmisi täiendama ja arusaamu laiendama. Aastal 2004 astusin psühhodraama väljaõppesse, kus minu õpetajaks olid Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere.

Samal ajal õppisin Gordoni perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitajaks, Tartu Ülikooli Eetikeskuse poolt korraldatud aastasel täiendõppe kursusel koolide väärtusarenduse nõustajaks. Aastal 2013 läbisin SA Kiusamise Vastu ja Turu Ülikooli poolt korraldatud koolitajate väljaõppe ja sain KiVa instuktoriks.

Psühhodraama lavastaja CP diplomi sain 2011. Samal aastal lõpetasin ka hingamistöö koolituse. Aastal 2011 alustasin pereteraapia õpinguid Kiira Järve käe all. Lõpetamise järel 2017 asusin õppima pereteraapia koolitajaks ja superviisoriks.

Olen teist korda abielus ja mul on täisealine poeg.

Tiit Kõnnussaar

Olen pereterapeut, 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener, juhtimiskoolitaja ning kirjastaja.

Minu esimene kõrgharidus pärineb EPAst mille lõpetasin 1992. aastal metsainsenerina. Tööd alustasin aga hoopis ajakirjanduse valdkonnas, kuna pereelu ja lastekasvatuse kohta tekkis nii palju küsimusi, et kõigile neile vastuste saamiseks tuli asutada ajakiri Pere ja Kodu, kus töötasin vastutava väljaandjana. Sellele järgnes kirjastaja amet kirjastuses Väike Vanker, mis alates 1998st aastast kirjastab peamiselt psühholoogia, lastekasvatuse ja suhetega seotud raamatuid.

Mõne aja pärast tundsin, et minu huvi inimeste ja suhetega töötada on palju tõsisem ja nii läksin 2005 aastal õppima suhtlemistreeneriks ja 2006 aastal Gordoni Perekooli koolitajaks.

2006 alustasin kirjastamise kõrval tööd ka juhtimiskoolitajana. Seda tööd tehes tundsin aga, et tahaksin inimese toimimist veelgi paremini mõista ja nii läbisin PREP-paarisuhte koolitajate ja nõustajate väljaõpe, õppisin mõned aastad psühhodraamat, Tartu Ülikoolis koolide väärtuspõhist nõustamist, läbisin KiVa ja Kiusamisest vabaks instruktorite väljaõppe ning alustasin Tallinna Ülikoolis teise kõrghariduse – psühholoogia – omandamist, mille lõpetasin 2015 Cum Laude.

Tänaseks olen läbinud pereteraapia  väljaõppe ja oman pereteraapia erapraksist Tartus. Lisaks õpetan välja suhtlemistreenereid, koolitan juhte ja õpetajaid, nõustan koole ning kirjastan raamatuid.

Olen teist korda abielus, mul on kaks poega Indrek 28 ja Martin 16.

Rohkem infot leiad minu kodulehelt isale.ee

Küllike Lillestik

Olen pereterapeut, paariterapeut, psühhodraama grupiterapeut, koolitaja.

Minu esimene kõrgharidus oli veterinaar meditsiini eriala Eesti Põllumajandusülikoolis, mille lõpetasin 1998. aastal. Olen alati tundnud psühholoogia ja inimsuhete vastu huvi, kuid 1992 aastal, kui lõpetasin keskkooli ei olnud psühholoogia erialale vastuvõttu Tartu Ülikoolis. Nii valisingi esmalt veterinaaria.

Veterinaarias praktikat tehes ja töötades panin ma aga tähele, et tegelemine loomaomanikega tõmbab mind rohkem ning sellest ajendatuna 2002 aastal alustasin psühholoogia õpinguid üheaegselt nii Audentes Ülikoolis kui ka Tallinna Psühhodraama Koolis – psühhodraama grupijuhi rakendaja väljaõppes (2004-2007 Tallinna Psühhodraama Koolis, psühhodraama rakendaja väljaõppe vastab psühhodraama lavastaja esimese koolitusastme tasemele, võimaldab omandatud teadmisi ning oskusi rakendada oma erialal ja ametikohal).

2006. aastal lõpetasin Audentese Ülikooli, omandades rakenduspsühholoogia erialal sotsiaalteaduse magistrikraadi, magistritöö teema “Stress, ärevus ja depressioon ning rahulolu valitud erialaga Eesti apteekritel”.  Jätkasin Tallinna Psühhodraama Koolis psühhodraama grupiteraapia lavastaja väljaõppes (2007-2010 Tallinna Psühhodraama Koolis, mis annab lõpetamisel õiguse psühhodraama kasutamiseks enesearengugruppides ja terapeutilistes gruppides.

Alates 2006 aastast (kuni 2013) töötasin SA Väärtustades Elu projektis raseduskriisi nõustajana, kus kohtudes raseduskriisi olukorda sattunud peredega mõistsin, et soovin saada pereterapeudiks.

Alates 2011 alustasin süsteemse perekonna psühhoteraapia õppimist, lõpetasin 2014 aasta kevadel ning 2016 aasta kevadel lõpetasin superviseeritava perioodi omandades pereterapeudi kutse.

Peamine fookus on väikelastega ja teismelistega peredel süsteemne multigeneratsiooniline perekonnapsühhoteraapia, aitan ka täiskasvanutel taastada ja parandada suhteid vanematega, õdede-vendadega.

Lisaks olen omandanud paariteraapia EFT tehnikad (tunnetekeskne paariteraapia) ning IMAGO-suhteteraapia (sertifitseerimine lõpetatud).

Alates 2013 a. töötan täiskoormusega erapraksises. Peamised tegevusvaldkonnad: pereterapeut (multigeneratsiooniline lähenemine, pered väikeste lastega aga ka teistmelistega jne.), paariterapeut ja psühhodraama lavastaja teraapiagruppide läbiviija ning pakun erinevaid koolitusi koostööpartneritele ja ettevõtetele.

Kadri Järv-Mändoja 

Triin Kahre