Koolitajad

Sirje Agan

Olen psühholoog, pereterapeut, koolitaja.

Psühholoogiat õppisin Tartu Ülikoolis, mille lõpetasin 1994. Minu esimene töökoht oli Tallinna Kliiniline Lastehaigla, kus töötades sain aru, et kui tahan aidata lapsi, pean aitama nende vanemaid. See arusaam viis mind 1996 aastal õppima pereteraapiat Katrin ja Harri Küünarpuu juurde.

Olen töötanud peredega lastehaiglas, koolis, Lastekaitse Keskliidu juures ja Tallinna Kriisiabi Keskuses. Viimased kümme aastat teen pere- ja paariterapeudina tööd Nõmmel erapraksises.

Koolitama asusin aastal 1996, mil jagasin oma teadmisi ja kogemusi eeskätt kriisipsühholoogia vallas päästemeeskondadele, meedikutele, politseile, haridusjuhtidele … Huvi täiskasvanute õppimise ja õpetamise vastu viis mind uurima veel üht teadust Tallinna Ülikooli, kus aastatel 2003-2005 läbisin andragoogika magistriõppe.

Pereteraapia õpetajana alustasin aastal 2011 Kiira Järve käe all.

Täna olen pereteraapia õpetaja-superviisor.

Olen läbinud ka IMAGO paariteraapia väljaõppe.

Olen õnnelikus paarisuhtes. Mul on kolm last, kellest kaks on täiskasvanud ja kolmas teismeeas. Ja olen vanaema nelja-aastasele tütretütrele.

 

Siiri Tõniste

Olen erialalt psühholoog, lisaks pereterapeut ja pereteraapia koolitaja-superviisor.

Oma esimese kõrghariduse omandasin Tallinna Tehnikaülikoolis 1991.aastal. Huvi inimsuhete ja iseenda tundmaõppimise vastu ning pere loomisega kaasnevad väljakutsed käivitasid minus psühholoogiahuvi. Psühholoogilise nõustamise ja erinevate psühhoteraapiatega tegin tutvust 1999. aastal Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. Pereteraapia eristus minu jaoks selgelt teistest meetoditest pakkudes vastuseid ja lahendusi elulistele suhetega seotud probleemidele. Loogilise jätkuna järgnesid pereteraapia õpingud Harri ja Katrin Küünarpuu väljaõppegrupis.

2007.a. omandasin psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning 2008.a. pereterapeudi kvalifikatsiooni Perekonnastuudio ABX „Psühhoteraapia Koolis“.

Olen töötanud 5 aastat koolipsühholoogina ning seejärel 7 aastat SA Põhja – Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina. Hetkel praktiseerin kliinilise psühholoogi – psühhoterapeudina SA Tallinna Lastehaiglas.

Pereterapeute koolitan alates 2011. aastast nii sissejuhatava kursuse kui spetsialiseerumiskoolituse tasemel. Koolitajaväljaõppes on minu jaoks olnud hindamatu Kiira Järve kogemus ja  juhendamine.

Oman ka erapraksist, kus keskendun eelkõige paariteraapiale toetudes Tunnetekeskse paariteraapia ( Emotionally Focused Couples Therapy) metoodikale.

Usun sügavalt lähisuhete tervendavasse jõusse, millele olen korduvalt tunnistajaks olnud nii pereterapeudi, koolitaja kui abikaasa ja emana. Minu turvasadamaks on minu abikaasa, kellega jagame rõõme ja muresid juba veerandsada aastat. Koos elame kaasa meie täiskasvanud tütre ja poja ning veel teismelise poja tegemistele.

 

Monika Koppel

Olen pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog ja 15-aastase tegevjuhi kogemusega pärnakas.

Nii kaua kui ma ennast mäletan, olen alati tundnud sügavat huvi inimsuhete vastu. Olen otsinud vastuseid nii endas kui teistes ja jõudnud lõpuks süsteemse elukäsitluse juurde.

Minu esimene haridus on pedagoogiline ja erinevas vanuses inimesi olen õpetanud alates aastast 1992. Naudin õppeprotsessis koostööd õppijatega ning üheskoos loomise ja avastamise rõõmu. Armastan küsimusi esitavaid ning uudishimulikke õppijaid.

Teraapiate juurde jõudsin enesele üsnagi ootamatult. Olin just haridussüsteemist lahkunud ja asunud tööle ametnikuna, kui sattusin ühel täiendkoolitusel osalema psühhodraamat tutvustavas töötoas. Sellest sai 9-aastane inspireeriv suhe psühhodraamaga Moreno keskuses. Minu õpetajateks olid  Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere. Õppisin tööd gruppidega ja viisin ka ise läbi mitmeid enesearengugruppe erinevatel teemadel. Siiani armastan seda sünergiat, mida loob endale olulisi teemasid uuriv grupp.

Pereteraapiaga sain tuttavaks tänu psühhodraamale – neid kahte mõtteviisi ühendab Kiira Järv. Asusin Kiira Järve ja Iiris Podari juurde pereteraapia baasväljaõppesse 2005. aastal Tartus ja tänaseks olen käinud läbi tee, mis on teinud minust pereteraapia õpetaja-superviisori. Olen läbinud PREP paarisuhte koolitaja väljaõppe ja kümneid erinevaid täiendkoolitusi nii paarisuhte kui peretöö vallas.

Paari- ja peretööd teen erapraksises Pärnus. Olen õnnelikus paarisuhtes juba kolmekümnendat aastat ja meil on kaks täiskasvanud last. Usun inimeste tarkusesse, leidlikusesse ning rõõmustan nähes peresid ja paare, kes leiavad lahendused ka ülikeerukaile olukordadele.

 

Auli Kõnnussaar

Olen pereterapeut, psühholoog (koolipsühholoog, tase 7) ja koolitaja.

Lõpetasin 2003 aastal Tallinna Ülikooli psühholoogia eriala. Pärast kooli lõpetamist asusin tööle Mustamäe Gümnaasiumi, kus töötasin kuni 2009 aastani koolipsühholoogina.

Koolist ära tulles hakkasin koolitama täiskasvanuid, kelle oskustest ja hoiakutest sõltub laste heaolu. Viisin läbi PREP-paarisuhtekoolitusi (koos abikaasaga), Gordoni perekooli ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse koolitusi.

Tartusse elama asumise järel töötasin neli aastat (2014-2018) Tartumaa Rajaleidja keskuses, kus laste arengu toetamiseks keskendusin lapse ümber olevate täiskasvanute nõustamisele.

Hetkel on mul erapraksis Tartus, kus teen pereteraapiat ja nõustan. Lisaks koolitan lapsevanemaid ja spetsialiste.

Huvi inimeseks olemise ja suhetes toimuva vastu on innustanud mind jätkuvalt oma teadmisi täiendama ja arusaamu laiendama. Aastal 2004 astusin psühhodraama väljaõppesse, kus minu õpetajaks olid Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere.

Samal ajal õppisin Gordoni perekooli ja PREP-paarisuhtekoolituse koolitajaks, Tartu Ülikooli Eetikeskuse poolt korraldatud aastasel täiendõppe kursusel koolide väärtusarenduse nõustajaks. Aastal 2013 läbisin SA Kiusamise Vastu ja Turu Ülikooli poolt korraldatud koolitajate väljaõppe ja sain KiVa instuktoriks.

Psühhodraama lavastaja CP diplomi sain 2011. Samal aastal lõpetasin ka hingamistöö koolituse. Aastal 2011 alustasin pereteraapia õpinguid Kiira Järve käe all. Lõpetamise järel 2018 asusin õppima pereteraapia koolitajaks ja superviisoriks.

Olen teist korda abielus ja mul on täisealine poeg.

 

Kadri Järv-Mändoja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiit Kõnnussaar

Olen pereterapeut, 7. riikliku kutsetasemega suhtlemistreener, juhtimiskoolitaja ning kirjastaja.

Minu esimene kõrgharidus pärineb EPAst mille lõpetasin 1992. aastal metsainsenerina. Tööd alustasin aga hoopis ajakirjanduse valdkonnas, kuna pereelu ja lastekasvatuse kohta tekkis nii palju küsimusi, et kõigile neile vastuste saamiseks tuli asutada ajakiri Pere ja Kodu, kus töötasin vastutava väljaandjana. Sellele järgnes kirjastaja amet kirjastuses Väike Vanker, mis alates 1998st aastast kirjastab peamiselt psühholoogia, lastekasvatuse ja suhetega seotud raamatuid.

Mõne aja pärast tundsin, et minu huvi inimeste ja suhetega töötada on palju tõsisem ja nii läksin 2005 aastal õppima suhtlemistreeneriks ja 2006 aastal Gordoni Perekooli koolitajaks.

2006 alustasin kirjastamise kõrval tööd ka juhtimiskoolitajana. Seda tööd tehes tundsin aga, et tahaksin inimese toimimist veelgi paremini mõista ja nii läbisin PREP-paarisuhte koolitajate ja nõustajate väljaõpe, õppisin mõned aastad psühhodraamat, Tartu Ülikoolis koolide väärtuspõhist nõustamist, läbisin KiVa ja Kiusamisest vabaks instruktorite väljaõppe ning alustasin Tallinna Ülikoolis teise kõrghariduse – psühholoogia – omandamist, mille lõpetasin 2015 Cum Laude.

Tänaseks olen läbinud pereteraapia  väljaõppe ja oman pereteraapia erapraksist Tartus. Lisaks õpetan välja suhtlemistreenereid, koolitan juhte ja õpetajaid, nõustan koole ning kirjastan raamatuid.

Olen teist korda abielus, mul on kaks poega Indrek 28 ja Martin 16.

Rohkem infot leiad minu kodulehelt isale.ee

 

Küllike Lillestik

 

 

 

 

 

 

 

 

Triin Kahre