Pereteraapia algkursus Tallinnas, veebruar 2020

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus

korraldab alates 3. veebruarist 2020 ​Tallinnas​ koolituse

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse”

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada, kuidas perekonnad toimivad ning kuidas neid teadmisi oma igapäevatöös rakendada. Koolitus on soovituslik kõigile spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega – psühholoogid ja psühhoterapeudid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, perearstid, lasteasutuste juhid, haridustöötajad, peretemaatikaga kokku puutuvad juristid jt.

Koolitusel antakse ülevaade:

 • pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
 • peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele; perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
 • perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide mõistmisel ja lahendamisel;
 • süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest
  koolkondadest;
 • suhtlemisteooria põhialustest. 

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid ​Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Triin Kahre, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks ​(harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Õpiväljundid

Õppekava edukalt läbinu:

 • mõistab perekeskse lähenemise olulisust laste, noorte ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;
 • kirjeldab pere tõhusa toimimise mudeleid ning nimetab perekriiside põhjuseid;
 • oskab näha perekonda kui süsteemi ning genogrammi kasutades seda kaardistada;
 • mõistab perekeskse abistamise mudeleid;
 • kirjeldab pereteraapia peamiseid koolkondi ja mõistab süsteemse mõtlemise kujunemise ajalugu;
 • mõistab süsteemi ja kommunikatsiooniteooria põhialuseid.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel.

Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolituse maht ​on ​100​ ​tundi ​(sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel​: 3.02, 17.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 20.04, 11.05, 25.05 ja 8.06.2020.
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Toimumise koht​: Suur-Karja 23/Pärnu mnt 10. Vaikuseminutite Tallinna pesas.

Koolituse kogumaksumus ühele osalejale registreerumisel enne 15. jaanuari on 595 eurot ja hiljem 695 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Tasumine arve alusel.
Täiendav info ja küsimused koolituse kohta:​ ​info@perekonsultatsioonid.ee 

Registreerumine:​ ​https://forms.gle/GM4uSZLzsCZy8mAU7

Külastage ka meie ​Facebooki lehekülge.