Pereteraapia algkursus Tallinnas, 2018 oktoober

Kiira Järve Pereteraapia Kool

korraldab
alates 15. oktoobrist 2018 Tallinnas koolituse

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse”

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada, kuidas perekonnad toimivad ning kuidas neid teadmisi oma igapäevatöös rakendada. Koolitus on soovituslik kõigile spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega – psühholoogid ja psühhoterapeudid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, perearstid, lasteasutuste juhid, haridustöötajad, peretemaatikaga kokku puutuvad juristid.

Koolitusel antakse ülevaade:

  • pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;
  • peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele; perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
  • perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemidemõistmisel ja lahendamisel;
  • süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
  • suhtlemisteooria põhialustest.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Triin Kahre, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel.

Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 15.-16. oktoober, 6. -7. november, 26.-27. november, 17.-18. detsember ja 8.- 9.jaanuar.
Töötame kell 10.00 – 17.00.

Koolituse kogumaksumus ühele osalejale on 550 eurot + km.

Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Täiendav info koolituse kohta: Kadri Järv-Mändoja: kadri@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumine: https://goo.gl/forms/IMlIhhajlFnQ5LTm2