Pereteraapia algkursus II Tartus, oktoober 2020

Kiira Järve Pereteraapia Koolituskeskus

korraldab

alates 19. oktoobrist 2020 Tartus koolituse

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja  pereteraapiasse”

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad rohkem teada, kuidas perekonnad toimivad ning kuidas neid teadmisi oma igapäevatöös rakendada.  Koolitus on soovituslik kõigile spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega – psühholoogid ja psühhoterapeudid, lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, noorsootöötajad, perearstid, lasteasutuste juhid, haridustöötajad, peretemaatikaga kokku puutuvad juristid.

Koolitusel antakse ülevaade:

  • pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;      
  • peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele; perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;
  • perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide mõistmisel ja lahendamisel;
  • süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;
  • suhtlemisteooria põhialustest.

Koolitajad on Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid  Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

     Koolitusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.).

Koolitus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

     Koolituse lõpetamine on eelduseks, et soovi korral tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel.

     Sellel koolitusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Koolituse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd).

Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 19.-20.oktoober; 3.november; 17.november; 30.november; 15.detsember; 6. jaanuar; 19. jaanuar; 8. veebruar; 22. veebruar. 

Töötame kell 10.00 – 17.00.

Toimumise koht: Tartu Riia 15b, teine korrus.
Koolituse kogumaksumus 665 eurot. Hinnale lisandub käibemaks. Tasumine arve alusel.

Täiendav info ja küsimused koolituse kohta:​ ​info@perekonsultatsioonid.ee või telefonil 5296061

Registreerumine:https://forms.gle/iTt7Y3m95mETKKne9