Kiira Järv

Curriculum Vitae

Sünniaeg: 15. september 1949

HARIDUS

 • 2009 — kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
 • 1973 — Tartu Ülikool, kliinilise psühholoogia eriala

TÖÖKOGEMUS

 • alates 2008 — OÜ Perekonsultatsioonid – nõustaja, pereterapeut, koolitaja
 • alates 2002 — Tartu Rahvaülikool – Gordoni perekooli juhendaja
 • alates 1999 — Tallinna Psühhodraama Kool – õppejõud ja superviisor
 • 1996 – 2001 — Professionaalse Psühholoogia Erakool – õppejõud
 • 1994 – 1996 — TÜ Arstiteaduskonna Psühhiaatriakliinik – assistent 0,5k
 • 1993 – 2008 — Psühholoogilise Nõustamise ja Koolituse Keskus Meritus – nõustaja, pereterapeut, koolitaja
 • 1990 – 1995 — Tartu Perenõuandla – konsultant lepingu alusel
 • 1987 – 1990 — Tartu Ülikool, psühhodiagnostika labor – teadur
 • alates 1973 — SA TÜK Psühhiaatriakliinik – kliiniline psühholoog

TÄIENDKOOLITUS

 • 2012 — Pereteraapia konverents (Rooma) – Children on the edge – cultural dilemmas for family therapists
 • 2012 — Rebecca Sears (USA) –  Couples weekend workshop “Getting the Love You Want”
 • 2012 — M. Karp (Suurbritannia) – Barriers to intimacy in families
 • 2012 — S. Wieland (Kanada) – Early childhood trauma and therapy
 • 2012 — T. Bolzmann (Argentina) –  Family Constellations
 • 2011 — H. Pinomaa (Soome) –  Emotionally Focused Therapy for Couples
 • 2011 — M. Andolfi (Itaalia) – Practicum in Family Therapy
 • 2010 — The 7th congress of EFTA (Pariis) –  New Ways for Systemic Practise
 • 2010 — M. Thorsheim (Norra) – Family Constellations
 • 2010 — M. Andolfi (Itaalia) – The Adolescent and the family therapy
 • 2009 — R.Wendt (USA) –  The self of the therapist in couple and marital therapy
 • 2009 — J. Piha, F. Schmitt (Soome) –  Infant development in social context
 • 2009 — Frank M. Dattilio, (USA) –  Cognitive Couple Therapy
 • 2008 — A. Holmgren (Taani) – Narrative freedom in Therapeutic Context
 • 2008 — Scott D. Miller, (USA) –  “What works” in Therapy
 • 2008 — Elspeth McAdam, (Suurbritannia) – Where Psychobiology Meets Psychotherapy
 • 2008 — S.Wieland (Kanada) – Komplekstrauma ja dissotsiatsioon: töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega
 • 2008 — K.Haaland (Norra) – Children in Divorce Process
 • 2008 — M.Thorsheim (Norra) – Family Constellations
 • 2007 — Y.Naor (Iisrael) – “Psychodrama and Family Therapy”
 • 2007 — J.Piha, F.Schmitt (Soome) – Family and Network Approarch in Open Care Psychiatry
 • 2006 — J.Biechonski (Suurbritannia) – Transactional Hypnoanalysis
 • 2005 — F.Scmitt (Soome) – Small child in Family Therapy
 • 2005 — A.Suokas-Cunliffe (Soome) – Trauma ja Dissotsiatsioon
 • 2004 — M.Andolfi (Itaalia), M.Hotvedt (USA) – Meta Meta Practicum in Family Therapy
 • 2002 — R.Zipursky, J.Trainor (Canada) – Early Intervention of Psychosis
 • 2002 — M.Karp (Suurbritannia) – Töötuba: “Individuaalne töö klientidega psühhodraama meetodil”
 • 2002 , 2004 — M.Karp (Suurbritannia) – Psühhodraama töötoad
 • 2000 — M.Andolfi (Itaalia), M.Hotvedt (USA) – Meta Practicum in Family Therapy
 • 1997 – 2001 — Tallinna Psühhodraama Kool – Psühhodraama lavastaja koolitus
 • 1997 – 1999 — T.Staffans (Soome) – Noorukite efektiivse suhtlemise treeningu kursus, litsenseeritud instruktor
 • 1996 — Grupianalüüsi Instituut (Norra) S.Lorentzen, K.Lyngstad – Advanced Course in Group Psychotherapy
 • 1996 — Grupianalüüsi Instituut (Norra) S.Lorentzen, K.Lyngstad – The Basic Course in Group Psychotherapy
 • 1995 – 1996– M.Hotvedt (USA), E.Ridgely (Kanada) – Family Therapy Seminar “Marital Crisis, Sexual Crisis and Position of Children”
 • 1995– M.Andolfi (Itaalia) – Family Therapy Seminar “The Problem Child as Consultant”
 • 1995 — M.Andolfi (Itaalia) – Advanced training course in Family Therapy
 • 1995 – 1997 — Soome Moreno Instituut – Group Leader of Action Methods
 • 1994 — M.Aarts (Holland) – Marte Meo International Trainingweek: The basic course on child development and child supportive parental behavior
 • 1993– L.Tuovinen, T.Staffans (Soome) – Lapsevanemate efektiivsuse treeningu kursus (Gordoni perekool), litsenseeritud instruktor
 • 1991 – 1992 — J.Männik , M.Borgengren, A.Forsmarkt, B.Montan (Rootsi) – Pereteraapia pädevuskoolitus
 • 1991 — R.Blake (Inglismaa) – Grupianalüüsi töötoad
 • 1986 – 1987 — H.Mikkin jt. – Suhtlemise videotreenerite kursus
 • 1986 — Moskva Serbski nim. Kohtupsühhiaatria Instituut – Psühhodiagnostika
 • 1985 — Moskva I Meditsiiniinstituut, prof. F.Berezin – Psühhodiagnostika

ERIALANE TEGEVUS

 • Kuulumine erialaorganisatsioonidesse:
  • Eesti Psühhodraama Ühing
  • Eesti Pereteraapia Ühing (juhatuse liige)
 • Pereteraapiaalaste seminaride ja koolituste korraldamine juhtivate rahvusvaheliselt tuntud spetsialistide osavõtul: R. Wendt, M.Andolfi, T, Bolzmann, T.Andersen, J.Piha, J.Seikkula, F.Schmitt, M.Sparmann, M.Hotvedt, S.Aavaluoma, Y.Naor, M.LaSala jt.
 • 2002 — Eesti Psühhiaatrite Seltsi esmaste psühhoosideravi õppepäeva korraldamine
 • 1998 — Eesti – Soome ühisseminari korraldamine teemal “Psühhootiliste kriiside ravi”

ERIALASED PUBLIKATSIOONID JA ETTEKANDED KONVERENTSIDEL

 • Artiklid ja kommentaarid ajakirjades Pere ja Kodu, Eesti Naine, Anne, ajalehes Kliinikumi Leht, Eesti Televisioonis, Kuku Raadios ja Tartu Raadios.
 • 2011— Ettekanne ja töötuba rahvusvahelisel konverentsil “Mutual relations in marriage. Parents role. Psychological work with problems of modern family”, Riias.
  – Ettekanne “Parents and children problems in remarried family situation.”
  – Töötuba “Loving parents in modern family. Family therapist perspective.”
 • 2010 — Ettekanne EPTÜ juubelikonverentsil “20. aastat pereteraapiat Eestis”, Tallinnas.
  – Teema: Lapse mure – perekriisi põhjus või tagajärg? Kuidas peret aidata?
 • 2009 — Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “WHEN LOVE NEEDS A HELP” Riias
 • 2008 — Töötuba Balti Moreno konverentsil Valmieras
 • 2008 — Ettekanne rahvusvahelisel konverentsil “Pereteraapia ja lastekaitsetöö võimalused riskiperede toetamisel” Tallinnas
 • 2008 — EQUALi projekti “Töö- ja pereelu ühitamine läbi lapsevanemate koolituse” lõpukonverents Tartus
 • 2004 — Ajakirja “Pere ja Kodu” aastapäevakonverents Tallinnas
 • 2002 — Ettekanne psühhootiliste kriiside ravi tutvustaval seminaril Riias
 • 2001 — Ettekanne 2. Balti Regionaalsel Bioloogilise Psühhiaatria Konverentsil Tartus
 • 1999 , 2001 — Ettekanded rahvusvahelistel konverentsidel International Meeting on the Treatment of Psychosis (Pärnu 1999), (Tromsö 2001)

ERIALANE KOOLITUSTEGEVUS

 • Koolituskursus “Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse”. Osalemine kursuste läbiviimisel Eestis, Venemaal, Lätis, Leedus.
 • 3. aastane perekonna psühhoteraapia spetsialiseerumiskoolitus, kursuse väljatöötamine ja koolitamine. Kursuste juhendamine Eestis, Venemaal, Lätis
 • Meditsiiniõdede rühmatöö koolitus, programmi väljatöötamine ja koolitamine
 • Suhtlemiskursused lastevanematele ja lastega töötavatele spetsialistidele Thomas Gordoni meetodil
 • Psühhoteraapia ja enesearengu gruppide juhendamine psühhodraama ja grupianalüüsi meetodil
 • Psühholoogia eriala üliõpilaste praktika juhendamine

KEELTE OSKUS

 • Emakeel:
  • eesti keel
 • Võõrkeeled:
  • inglise keel – hea
  • vene keel – hea
  • saksa keel – algtase