Kadri Järv-Mändoja

Curriculum Vitae

Sünniaeg: 16. november 1975

HARIDUS

 • Alates 2018 Pereteraapia koolitaja ja -superviisori pädevuskoolitus
 • 20042009 Koolipsühholoogi IV kutsekvalifikatsioon
 • 1999 – 2002 — Tartu Ülikool, rakendusmagistratuur koolipsühholoogia erialal
 • 1996 – 1999 — Tartu Ülikool, bakalaureuseõpe psühholoogia erialal (kõrvalerialana lastepsühholoogia)
 • 1994 – 1996— Tartu Ülikool, eripedagoogika osakond (lõpetamata)
 • 1982 – 1994— Tartu Miina Härma Gümnaasium

TÖÖKOGEMUS

 • alates 2008— OÜ Perekonsultatsioonid – psühholoog, pereterapeut, koolitaja
 • alates 2006— Gordoni Õpetajate Kooli litsenseeritud koolitaja
 • 2005 – 2008— Audentese Erakool – koolipsühholoog
 • alates 2004— Gordoni Perekool – litsenseeritud koolitaja
 • 2003 – 2006— Mainori Kõrgkool – õppejõud
 • 2002 – 2005— Tallinna Nõmme Põhikool – koolipsühholoog
 • 2001 – 2002— Lõuna riigikaitse osakond, Kaitsejõud – arstliku komisjoni psühholoog
 • 1999 – 2002— Tartu Audentese Erakool – koolipsühholoog
 • 1999 – 2001— Tartu Ülikooli Kliinikum, Psühhiaatriahaigla akuutosakond – psühholoog
 • 1996 – 1999— Tartu Ülikooli Kliinikum, Psühhiaatriahaigla akuutosakond – praktikant

TÄIENDKOOLITUS

 • 2020 – Clinical Supervision Course online, Maurizio Andolfi Accademia di Psicoterapia della Famiglia, 20 tundi
 • 2013  The EMDR approach to psychotherapy. Baaskoolitus. Kerstin Berg Johannesson
 • 2012  Psüühiline trauma. Maire Riis, Laste ja Noorte Kriisiprogramm(6 akadeemilist tundi)
 • 2010  Family therapy seminar and supervision. Michael LaSala, PhD (8 tundi)
 • 2010   Adolescent in crisis and family therapy. Maurizio Andolfi M.D. (16 tundi)
 • 2010  Edukas projektitöö.Kairi Brik, OÜ Projektiekspert (15 tundi)
 • 2009 Uued arengud aju-uuringutes ja nende rakendamise võimalused varases kriisisekkumises. Alte Dyregrov, Ph.D (4 tundi)
 • 2009  Infant development in social context. Jorma Piha (M.D., Ph.D, Turu Ülikool, Soome), Florence Schmitt, M.A. PhD student, Turu Ülikool, Soome (8tundi)
 • 2009  Töökogemuslik seminar SPLO programmi rakendamisest koolipsühholoogi töös. Ly Erg (8 tundi).
 • 2005 – 2008 — Perekonna psühhoterapeutide 3-aastane põhikoolitus – Psühhoteraapia ja Nõustamise Koolituskeskus Meritus (koolitusluba nr. 4307HTM)
 • 2006 — Gordoni õpetajate kool (TET) – sertifitseeritud koolitaja
 • 2006 — Inimestevaheliste probleemide lahendamise eeloskuste ja oskuste õpetamine I-II kooliastme õpilstele, 16 tundi (1AP) – TÜ Haridusteaduskond, lektor Ly Erg
 • 2004 — Gordoni Perekooli suhtlemistreenerite väljaõpe, sertifitseeritud koolitaja – Gordon Training International (USA) ja Perekeskus Sina ja Mina
 • nov. 2004 — Koolitusseminar Uimastikasutuse ennetamine koolis. Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus, 8 tundi – H. Saat ja E. Kiive
 • okt. 2004 — Õppepäev Hüperaktiivse lapse abistamine, 6.5 tundi. Korraldaja SA Eesti Agre
 • mai 2003 — Laste väärkohtlemine ja perevägivald. Põhjused, tagajärg ja sekkumisvõimalused, 9 tundi – M. Oranen (Federation of Mother and Child Homes and Shelters in Finland)
 • august 2002 — Approaches to helping children with EBD. Can psychologist make a difference? – Lektor P.Farrell (Inglismaa)
 • jan. 2000 — Baltic States Seminars for Parents, Teachers, School Psychologists, Mental Health Professionals and Medical Staff – Dr Roy M. Kern (Atlanta, Georgia, USA), Dr Francis X. Walton (Columbia, South Carolina, USA)
 • 1999 – 2000 — Pereteraapia koolitus – Sissejuhatus perekonna psühholoogiasse ja psühhoteraapiasse – kursuse läbiviijad A.Keerberg, Ü.Luts, R.Montonen ja K.Järv
 • august 1998 — Suveinstituut – Clincal Child Psychology – õpetajad S.Graham PhD, B.Backs MSc, D.Dobson PhD (Calgary Ülikool)
 • juuli 1998 — Kursus – Cognitive Therapy of Depression – õpetajad Dr. M.Fennell PhD (Oxfordi Ülikool), Prof. J.Scott MD (Newcastle’ Ülikool), 12 tundi.
 • aprill 1998 — Psühhodraama kursus – Unenägude ja teadvustamata materjali käsitlus psühhoteraapias ja psühhodraamas – õpetaja J.Kuokkanen FM (Soome Psühhodraama Ühing), 26 tundi
 • nov. 1996 — Kursus – Emotional and Behavioral Disorders in School – P.Farell (Manchester)

TÄIENDAV TÖÖKOGEMUS

 • alates 2019 – Eesti Pereteraapia Ühing, Kutsekomisjoni liige
 • 2013-2014— Kõneisik Siseministeeriumi teavituskampaanias Tark Vanem
 • 20082019 – TAI, koolitused lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele
 • 2013— E-koolitus „Tark lapsevanem. Piiride seadmine lastele!“ http://www.sinamina.ee/e-koolitused/koolitused/koolitus/?sid=2
 • alates 20062010 — Lähisuhete- ja lastekasvatusalane nõustamine internetiportaalides
 • alates 2005— Psühholoogia-alased artiklid ja kommentaarid erinevates väljaannetes; sõnavõtud televisioonis ja raadios
 • 2009 – 2011— Koolitused õpetajatele ja lapsevanematele Lastekaitse Liidus
 • 2005 – 2008— Lasteaiaõpetajate koolitused MTÜ Hea Algus juures
 • alates 2003 — Lühiloengud ja koolitused lapse arengust ja lähisuhetest.

ERIALANE ÜHISKONDLIK TEGEVUS

 • 20092014 ja taas alates 2020 Perekoolituskeskus Sina ja Mina, juhatuse liige
 • alates 2008— Eesti Pereteraapia Ühing
 • 20052010 Eesti Koolipsühholoogide Ühing, esinaine
 • alates 2002— Eesti Koolipsühholoogide Ühing

TRÜKISED

 • 2013 — „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias. Juhendmaterjal“, Tervise Arengu Instituut
 • 2011 — „Nõuanded kogu perele“, Tammerraamat
 • 2011 — „Sotsiaalained. Valdkonnaraamat Gümnaasiumile“, peatükk „Vanemlikkus ja lapsevanemaks kasvamine. Vanemate roll ja vastutus“
 • 2008 — „Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis“, Tervise Arengu Instituut

UURIMISTÖÖ

 • Bakalaureusetöö teema:
  • “Laste tavateooriad. Eelkooliealiste ja algklassiõpilaste tavaarusaamad ainest”. Juhendaja Eve Kikas, PhD
 • Magistriprojekti teema:
  • “Eelkooliealiste ja algklasside laste tavaettekujutused lahustumisest”. Juhendaja Eve Kikas, PhD

VÕÕRKEELTEOSKUS

 • Inglise keel kõnes: väga hea; kirjas: väga hea: arusaamine: väga hea
 • Vene keel kõnes: hea; kirjas: hea; arusaamine: hea