Pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus 2019 – 2023

Kiira Järve Pereteraapia Kool

Pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitus

2019 – 2023

Kiira Järve Pereteraapia Kool jätkab vastuvõttu 2019. a. veebruaris algavale pereterapeutide II ja III astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava on aktsepteeritud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt. Seda viivad läbi pereteraapia koolitaja-superviisori väljaõppe õpilased ning pereterapeudid Küllike Lillestik, Kadri Järv-Mändoja, Triin Kahre, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar EPTÜ poolt sertifitseeritud koolitaja-superviisori Kiira Järve juhendamisel.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2019. aasta veebruaris ja lõpeb 2021.a. detsembris. Sellele järgneb 2 aastat vältav koolituse III aste – superviseeritav praktika (2022.- 2023. a.).

Täpsem info õpiväljundite ja lõpetamise tingimuste kohta on siin:

II astme õppekava

III astme õppekava 

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R)  kell 10.00–17.00. Sellele lisandub 6 supervisioonipäeva esimesel õppeaastal ja 8 supervisioonipäeva 2. ja 3. õppeaastal. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Koolituse käigus omandatakse pereteraapia teoreetilised alused ning alustatakse teoreetiliste teadmiste rakendamist praktikas, sh grupis superviseeritav praktika peredega.

Koolitusel osalemiseks on vajalik:

 • Kõrgharidus tervise-, meditsiini-, sotsiaal- või haridusteaduses;
 • Pereteraapia pädevuskoolituse I astme läbimine;
 • Praktilise töö kogemus nõustamise või kliinilise töö alal.

Kasuks tuleb:

 • Töötamine töökohal, kus pereteraapiat on võimalik oma töös kasutada;
 • Töökogemus psühhiaatriliste patsientidega ja/või lastega tervishoiusüsteemis, sotsiaalsfääris, koolis jm.;
 • Inglise keele rahuldav valdamine (erialase kirjanduse lugemiseks ja väliskoolitajatest arusaamiseks).

Õppemaks. Õppepäeva maksumus esimesel õppeaastal on 75 eurot (lisandub käibemaks). (Kui hind on ainus koolitusel osalemise takistus, võta ühendust, otsime lahendusi).

Koolitusgrupid avatakse piisava huviliste hulga olemasolul nii Tartus kui Tallinnas.

2019 õppeaasta koolituspäevad:

2019 aasta kevadsemester: 7.- 8. veebruar, 7.-8. märts, 4.-5. aprill, 2.-3. mai, 13.-14. juuni.

 1. aasta sügissemester: 22.-23. august,19.-20. september,17.-18. oktoober,14.-15. november, 12.-13. detsember.

Lisandub 6 supervisioonipäeva, kuupäevad selguvad hiljem.

 Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

 1. Avaldus.
 2. Curriculum vitae.
 3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
 4. Motivatsioonikirjeldus (essee vormis), kus peaks kindlasti kirjeldama enda pereteraapiast huvitumise lugu, pereteraapia rakendatavust oma praegusel töökohal, pereteraapia rakendamise võimalusi tulevikus, samuti lühidalt kirjeldada läbitud teraapiaid ja oma isikliku elu olukorda käesoleval ajal.

Dokumendid palume saata: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Registreerumise tähtaeg: 1. detsember 2018 Registreerumistasu 75 kanda Perekonsultatsioonid OÜ arveldusarvele SEB a/a EE521010220106834018 

Tutvumispäev: 22. jaanuar 2019 kell 10-17. Sel päeval on võimalik saada põhjalik ülevaade koolituse programmist, õpetatavatest ainetest, õppetöö ülesehitusest ja õppetöö mahtudest, tutvuda koolitajatega ja teiste koolitusele kandideerijatega. Päeva jooksul on võimalik saada vastused tekkinud küsimustele ning vaadata endasse, et uurida veelkord oma ressursse ja motivatsiooni koolitusel osaleda.

Kandideerijate osalemine vajalik kogu päeva vältel.

Lisainfo ja kontakt: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee, tel. 52 19 240

Tel. number

+372 5 219 240

E-post

kiira@perekonsultatsioonid.ee

Perekonsultatsioonid OÜ;  Tartu, Riia 15B, 51010
Reg. Nr: 11478621
Majandustegevusteade nr: 159297
SEB a/a EE521010220106834018

Powered by