Pereteraapia algkursus PÄRNUS, september 2017

PERETERAAPIA ALGKURSUS

Eesti Pereteraapia Koolituskeskuse

korraldusel alustab 18. septembril 2017 Pärnus kursus

“Sissejuhatus perepsühholoogiasse ja pereteraapiasse”

Kursus on mõeldud nende erialade spetsialistidele, kes töötavad või hakkavad töötama teiste inimestega ja kes klientide/patsientide paremaks abistamiseks vajavad teadmisi pere psühholoogiast ja pere psühhoteraapiast (pereteraapiast).

Kursusel antakse ülevaade:

• pere ülesehitusest, arenguetappidest ja pere tõhusa toimimise mudelitest;

• peresisese õhustiku mõjust pereliikmete tervisele;

• perekriiside põhjustest ja neist ülesaamise viisidest;

• perekeskse lähenemise kasutamisest laste ja täiskasvanute probleemide lahendamisel;

• süsteemse mõtlemise kujunemisest ja pereteraapia peamistest koolkondadest;

• süsteemse mõtlemise põhimõtete rakendamise võimalustest perede abistamisel oma igapäevatöös;

Kursusel vahelduvad teoreetilised loengud praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused, rollimängud, juhtumite arutelud väikestes gruppides jms.). Kursus lõpeb kirjaliku tööga, mille sisuks on ühe perekonna analüüs õpitud materjali alusel. Tunnistus väljastatakse kõigile, kes on osalenud auditoorses õppetöös vähemalt 80%-s mahus ja on teinud ära lõputöö.

Kursuse lõpetamine on eelduseks, et tulevikus edasi õppida pereterapeutide pädevuskoolituse II astme 3-aastasel koolitusel. Järgmine II astme pädevuskoolituse grupp alustab jaanuaris 2018.

Sellel kursusel saadud teadmised on kasutatavad nii oma kutsetöös klientide ja patsientide probleemide sügavamaks mõistmiseks ja abistamiseks kui ka lihtsalt iseendast ja oma pereelus toimuvast paremaks arusaamiseks.

Kursust viivad läbi Eesti Pereteraapia Ühingu litsentseeritud pereterapeudid Kiira Järv, Kadri Järv-Mändoja, Küllike Lillestik, Tiit Kõnnussaar ja Auli Kõnnussaar.

Kursuse maht on 100 tundi (sellest 80 tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd). Kogu kursus on jaotatud viieks 2-päevaseks õppetsükliks.

Kursus toimub järgmistel kuupäevadel: 18. – 19. september, 2. – 3. oktoober, 23. – 24. oktoober, 13. – 14. november, 4. – 5. detsember 2017. Töötame kell 10.00 – 17.00.

Toimumise koht: Pärnu, Riia mnt 70, Pärnu Sotsiaalkeskus

Kursuse kogumaksumus ühele osalejale on 460 eurot. Hinnale lisandub käibemaks 20%. Tasumine arve alusel. Tasuda saab kogu kursuse vältel, ka osadena.

Täiendav info kursuse kohta: Kiira Järv: kiira@perekonsultatsioonid.ee

Kontaktisik Pärnus: Heleri Wazza, tel. 5851 9435

Registreerumine: https://goo.gl/forms/K49PGu8ildtFAM8p2