Gordoni perekool lapsevanematele

Kursus on mõeldud kõigile huvilistele, kes soovivad olla edukad lapsevanematena või lastega töötajatena või kes tahavad täiustada oma suhtlemisoskust muudel elualadel.

Kursuse autoriks on tuntud ameerika psühholoog Thomas Gordon. Eestis on see kursus tuntud Gordoni perekooli nime all.

Selle kursuse eesmärgiks on anda lapsevanematele teadmisi ja õpetada uusi oskusi lastega suhtlemiseks. Õpitud oskusi saab edukalt kasutada ka suhetes abikaasaga, töökaaslastega, alluvatega, õpilastega jt.

Igal õppepäeval keskendutakse erineva oskuse arendamisele.
Nimetaksime siin mõned:

  • kuidas selgelt ja arusaadavalt suhelda (mina-teated)
  • kuidas last mõistvalt ära kuulata (aktiivse kuulamise tehnikad, käiguvahetus)
  • kuidas aidata lapsel tema probleeme lahendada (empaatiline kuulamine, nõustamine, mõjutamine)
  • kuidas oma vajadusi rahuldada ilma teisi kahjustamata (enesekehtestamine, oma “tassi” täitmine)
  • kuidas lahendada konflikte nii, et keegi ei jääks kaotajaks (vajaduskonfliktid ja väärtuskonfliktid, nende lahendamine)
  • kuidas olla vahendajaks laste omavaheliste tülide puhul (konfliktide lahendamise oskused, läbirääkimised)

Osalejad saavad kursuse käigus juhendajalt uusi ideid oma suhete analüüsimiseks, neil on võimalus ise rääkida ja läbi arutada elus ettetulevaid olukordi, harjutada õpitut.

Kursus on üles ehitatud nii, et teoreetiliste teadmiste andmine vaheldub praktilise tegevusega omandatu kinnistamiseks (harjutused töövihikust, rollimängud, meenutusharjutused jms.) Mõnedele probleemidele peresuhetes võib juba kursuse käigus leida lahenduse.
Iga osavõtja saab kursuselt kaasa töövihiku. Õpikuna kasutatakse Thomas Gordoni raamatut “Tark lapsevanem”.

Kursus toimub grupitöö vormis (10 – 12 inimest grupis) ja kestab kokku 24 tundi, mis on jagatud 8-ks 3-tunniliseks õppesessiooniks. Õppesessioonide toimumise intervall on 1 kord nädalas.

Kursuse juhendaja: Kiira Järv, psühholoog ja pereterapeut, Gordoni perekooli litsenseeritud koolitaja.

Lisainfo: www.sinamina.ee.
Registreerimine ja kontakt: kiira@perekonsultatsioonid.ee, telefon 52 19 240

Kursus alustab kui on registreerunud piisav arv huvilisi.